1) Jyväskeskuksen asemakaavan muutos (1. kaupunginosan korttelin 12 tontit 3 ja 11). Kaavamuutoksella tutkitaan alueen kehittämistä hybridirakenteena asumiselle ja liikerakentamiselle merkittävän, ympäristöönsä sopivan täydennysrakentamisen avulla.

2) Kauppakatu 18 asemakaavan muutos (1. kaupunginosan korttelin 9 tontit 6 ja 13). Kaavamuutoksella tutkitaan ympäristöönsä sopivan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia korttelin sisäosiin. Hanke on osa kortteli 9 kokonaiskehittämistä.

3) Heikinkatu 3 asemakaavan muutos (3. kaupunginosan korttelin 58 tontti 3) 

Asemakaavamuutokset 1 ja 2) ovat tulleet vireille.

Kaavaluonnos 3) pidetään nähtävänä 11.6.–24.6.2019 palvelupiste Hannikaisessa, Kivääritehtaankatu 6 (ovi A1) 

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteensä kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32) tai kirjaamo@jyvaskyla.fi, viimeistään 24.6.2019 ennen klo 15.00.

Lisätietoja kaavoista www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vireilla ja palvelupiste Hannikai-nen, p. 014 266 0108.

Asemakaavoitus

Asiasanat: