Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu toteuttaa yhteistyössä Mustankorkea Oy:n ja Jyväskylän seudun jätelautakunnan kanssa selvityksen biojätteen kiinteistökohtaisen kompostoinnin nykytilanteesta kaupungissa.

Lisätietoja:

kesätyöntekijä Milla Saarinen, p. 014 266 3678, milla.saarinen[at]jyvaskyla.fi

Selvityksen tavoitteena on korjata puutteita sekä ohjeistaa oikeanlaiseen kompostointitekniikkaan ja parantaa täten biojätteen kierrätystä ja hyötykäyttöä. Selvitystyötä tehdään ensisijaisesti Jyskän, Halssilan, Holstin, Ritopohjan ja Palokan asuinalueilla kesän aikana.

Miten selvitys tehdään?

Selvitystyö toteutetaan kiinteistökäynnein ja se on kiinteistönomistajille maksutonta. Työ ajoittuu pääasiassa kesä-elokuulle ja sen tekee Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelun kesätyöntekijä Milla Saarinen. 

Selvityskäynnillä tarkastetaan kiinteistön kompostorin ominaisuudet, kuten malli ja vaadittavat eristykset. Kiinteistön omistajan ei tarvitse olla paikalla kompostoriselvityksen aikana. Selvityksen piiriin valikoituneiden asuinalueiden asukkaille tiedotetaan asiasta tarkemmin kirjeitse viimeistään viikkoa ennen varsinaista kiinteistökäyntiä.

Biojätettä voi käsitellä ja hyödyntää eri tavoin

Jyväskylän seudulla on ollut jo parinkymmenen vuoden ajan kaikkia asuinkiinteistöjä koskeva biojätteen erilliskeräysvelvoite. Asukkaat voivat kuitenkin valita tavan, jolla he käsittelevät taloudessaan syntyvät biojätteet. Vaihtoehtoina ovat oma tai naapureiden kanssa yhteinen biojäteastia tai biojätteen kompostointi. Biojätteen hyvä lajitteluaste vähentää polttoon kuljetettavan sekajätteen määrää ja painoa, ja siten se vähentää jätteen kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia. Erilliskerätty biojäte saadaan hyötykäyttöön Jyväskylän seudulla Mustankorkean jätekeskuksen biokaasu- ja kompostointilaitoksissa. 

Kiinteistökohtaisella kompostoinnilla biojätteet saadaan hyödynnettyä suoraan omalla pihalla, esimerkiksi kukkapenkkien kasvualustana. Kompostorin kuntoon tulee kiinnittää huomiota. Samoin tulee huolehtia siitä, että kompostori on suljettu, jyrsijäeristetty ja hyvin ilmastoitu, eikä siitä saa aiheutua ympäristö- tai terveyshaittaa. Ympärivuotisessa käytössä kompostorin on lisäksi oltava lämpöeristetty.