Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto on tehnyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen päätöksen kokouksessaan 4.6.2019 § 30 Simla Oy:n maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee vanhan soranottoalueen maisemointia Vesangan kylässä tiloilla Peurakumpu RN:o 1:349 ja Humaus RN:o 1:194. 

Päätöksen antopäivä on 11.06.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 11.07.2019.

Päätös on nähtävillä valitusaikana Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto

Kaupunginosa: