Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan kokous on torstaina 13.6.2019.

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan kokouksessa 13. kesäkuuta on käsiteltävänä muun muassa seuraavat asiat:
-    Vanhuspalveluiden palveluiden järjestäminen ja sopimukset – kotihoidon kaksi pienaluetta kaupungin omaksi toiminnaksi
-    Toimenpide-ehdotus suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn saattamiseksi terveydenhuoltolain sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston määräyksen mukaiseksi
-    Palokan sairaalasta vapautuvat tilat vanhuspalveluiden pitkäaikaishoitoon vuonna 2021 – lupa hankesuunnitelmalle
-    Avosairaanhoidon palveluiden järjestäminen palvelusetelillä Hankasalmen kunnan asukkaille 1.11.2019 alkaen
-    Sosiaalihuoltolain mukaisen tuetun asumisen järjestäminen
-    Aittokodin ohjatun asumisen päättyminen 31.12.2019
-    Selvitys potilasasiamiestoiminnasta vuodelta 2018
-    Sosiaaliasiamiehen kertomus 2018
-    Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelun sääntökirja ja tukipohjallisten palveluseteli
-    Perusturvalautakunnan sihteerin nimeäminen 1.7.2019 alkaen

Kokouksen esityslistan ja liitteet voi lukea osoitteessa:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8278 
Esityslista on pdf-muodossa.

Kokouksen jälkeen päätöksistä julkaistaan tiedote kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.jyvaskyla.fi.