Savulahden päiväkotikoulu kohoaa uuden asuinalueen maamerkkinä Tuomiojärven rantamaisemassa ja valmistuu ottamaan vastaan lapset ja päiväkotikoulun henkilökunnan elokuun alussa 2019. Päiväkotikoulun pinta-ala on n. 5 400 brm2 ja rakennushankkeen kokonaisbudjetti on ollut 13,6 miljoonaa euroa, mikä tulee alittumaan. Rakennuksen arkkitehtisuunnittelusta vastasi jyväskyläläinen Arkkitehtuuritoimisto AT Ky ja rakentamisen pääurakoitsijana toimii seinäjokelainen Rakennus K. Karhu Oy.  

Päiväkotikouluun tulee 248 varhaiskasvatuspaikkaa ja noin 200 oppilaspaikkaa 1.-4. luokkien oppilaille. Rakennuksen koulusiiven kolmannessa kerroksessa on myös laajennusvaraus, josta saadaan pienillä lisätöillä opetustilat ja wc-tilat vielä 50 lapselle.

Tällä hetkellä Länsi-Palokan alueella on suuri tarve päiväkotipaikoista. Syntyvyyden laskun takia ikäluokat eivät enää kasva voimakkaasti, mutta alueellisesti lapsimäärät vaihtelevat ja kaiken kaikkiaan yhä useampi lapsi ikäluokasta on varhaiskasvatuksessa. Tähän vaikuttavat muun muassa uusi varhaiskasvatuslaki ja Jyväskylässä jo täysimääräisenä palautettu subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus. Ja uuden hallituksen linjausten vaikutuksia vasta laskeskellaan.

Lapset pääsevät uusiin tiloihin elokuussa

Päiväkodissa ensimmäiset lapset aloittavat 1.8.2019. Paikan on jo varmistanut 110 lasta ja tällä hetkellä uusia hakemuksia tulee viikoittain noin 10 lisää. Koulussa aloittaa 8.8. 140 oppilasta. Savulahden oppilaita on ensimmäisenä vuonna vuosiluokilla 1-2 yhteensä 65.

Vuosina 2019-2020 Savulahden päiväkotikoulu toimii myös 75 Mankolan yhtenäiskoulun 1.-2. -luokkalaisen väistötilana, kun Mankolan tiloissa on vielä menossa laajennus- ja muutostyöt. Mankolan koulun oppilaat tullaan kuljettamaan Mankolasta bussilla Savulahteen. Henkilökuntaa tulee alkuvaiheessa varhaiskasvatukseen noin 40 ja perusopetukseen reilu kymmenen.

Seuraavina vuosina koulu laajenee 1-4.-luokkien kouluksi ja vuosiluokilla tulee olemaan kaksi rinnakkaista opetusryhmää.

Koulu läntisen Palokan kasvavalle väestöpohjalle

Tuomiojärven pohjoispäähän Ruokkeentien molemmin puolin rakentuva Savulahti on kokonaan uusi asuinalue, jonne rakentuu koti noin 900-1000 jyväskyläläiselle. Uusi päiväkotikoulu palvelee Savulahtea laajempaa aluetta, muun muassa viime vuosina voimakkaasti kasvaneita Haukkalan, Keski-Palokan ja Mankolan alueita.

Koulu muuttaa myös läntisen Palokan koulupolkuja. Uuteen kouluun tullaan Savulahden lisäksi pääsääntöisesti Haukkalasta, Ruokkeentien varresta ja osin Nuutti-Elovainion alueelta. Päätöstä vanhan Saarenmaan koulun jatkosta kevään 2020 jälkeen ei ole vielä tehty, mutta uudessa koulussa on tilaa myös Saarenmaan alueen oppilaille. Muutama lapsi sieltä suunnalta hakeutui jo uuteen Savulahden kouluun ensi syksyksi. Hallinnollisesti Saarenmaan koulu siirtyi Savulahden päiväkotikoulun alaiseksi toimintayksiköksi 1.4.2019.

Savulahden uusi päiväkotikoulu on hyvien kulkuyhteyksien päässä

Päiväkotikoulu on Ruokkeentien varressa osoitteessa Savulahdentie 1, se osuu monen vanhemman työmatkan varrelle ja koululaisille hyvien julkisten ja kevyen liikenteen kulkuyhteyksien päähän. Bussit ja uudet kevyen liikenteen järjestelyt takaavat joutuisan ja turvallisen koulumatkan 8.8.2019 alkaen. Uusiin kevyen liikenteen reitteihin kuuluu muun muassa valaistu kevyenliikenteen väylä Nuutista Ruokkeentien alikulun kautta Savulahden päiväkotikoululle. Alikulun rakentaminen Ruokkeentien ali alkaa tällä viikolla (viikko 23).

Kaupungin uusin oppimisympäristö

Jyväskylässä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pedagogiikkaa kehitetään päiväkotikoulut ja toisaalta yhtenäiskoulut huomioiden. Savulahden päiväkotikoulu on tuorein esimerkki tilaratkaisuista, joilla tuetaan yhteistä toimintakulttuuria varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Päiväkotikoulun toiminnallisiin rakenteisiin on mietitty yhteisiä suunnitteluaikoja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijöille. Koulussa käytetään myös samanaikaisopetusta ja kouluviikon rakenteeseen sisällytetään eskarin ja alkuopetuksen yhteistyötä. Tilojen suunnittelussa Savulahdessa esikoululaisten ”eskarimaailma” on ensimmäisen kerran suunniteltu alusta alkaen koulun puolelle, ei perinteiseen tapaan päiväkotiin. 

Aimo Katajamäen taideteoksen gorilla kurkistaa vielä rakennusvaiheessa olevan Savulahden koulun ruokalan lattiassa


Varhaiskasvatuksen lapsiryhmät ovat pieniä kahden työntekijän ryhmiä. Uusi toimintakulttuuri painottaa parityöskentely- ja yhteisopettajuusmalleja muuntuvissa ryhmissä. Lasten määrä ryhmissä voi vaihdella lasten iästä ja hoidontarpeista riippuen. Määrät vaihtelevat toimintavuoden ja myös päivien sisällä. Suhdelukuna on yhtä aikuista kohti 4 alle 3-vuotiasta lasta ja 7 yli 3-vuotiasta lasta. Osa-aikaisissa ryhmissä suhdeluvut vaihtelevat myös lapsen ikätason ja hoidontarpeen mukaan.

Päiväkotikoulun tiloissa on huomioitu myös taide. Aimo Katajamäen eläin- ja savuaiheisia teoksia tulee muun muassa opettajainhuoneen lasiseinään ja lattiapintoihin. Piha-alueen tekonurmikenttä on palloilijoiden käytettävissä myös iltaisin ja loma-aikoina. Liikuntapalvelut jakavat kentälle sekä seuravuoroja, että ”höntsävuoroja”.

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki, perusopetuspalvelut, palvelujohtaja Sami Lahti, p. 014 266 4985
Jyväskylän kaupunki, varhaiskasvatuspalvelut, palvelujohtaja Tarja Ahlqvist, p. 014 266 3269
Jyväskylän kaupunki, Tilapalvelu, kiinteistöjohtaja Mikko Lepo, p. 014 266 8243

Kaupunginosa: