Kunnianhimoiset tavoitteet ja uudenlainen ajattelu suuntaviivoina toteutuksessa

Lisätietoja hankkeesta osoitteesta www.kalon.fi

Jyväskylän kaupunki haki Kuokkalan keskustassa sijaitsevalle asuntoreformi-tontille toteuttajakumppania monikumppanuuskaavoitukseen ja tontin toteuttamiseen Asuntoreformi 2018-kilpailun voittajatyössä, arkkitehtitoimisto Collaboratorion suunnittelemassa Kalonissa esitettyjen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. 

Kaupungin tavoitteena oli löytää toimija, toimijoiden ryhmä tai monialainen konsortio, jotka ovat valmiita rohkeaan kaupunkiasumisen kehittämiseen, hankkeen kustannusten läpinäkyvyyteen sekä kehittämään itse asumisen lisäksi myös asumisenpalveluita ja rahoitus- ja omistusmalleja. Toteuttajakumppaniksi valikoitui Yrjö ja Hanna -Säätiö sr:n, Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jason ja JVR-Rakenne Oy:n muodostama konsortio yhteistyökumppaneinaan Jwood Ky, Rönkä Consulting Oy, Insinööritoimisto Vesitaito Oy, Ecopal Oy sekä Terrasolid.

– Valitun konsortion tavoitteet ja näkemykset Kalonin mahdollisuuksista ovat yhtä korkealla, kuin kaupungin omat tavoitteet ja onkin ilo aloittaa hankkeen eteenpäin vieminen asiaan intohimoisesti suhtautuvien kumppaneiden kanssa, kertoo hankkeen projektipäällikkö asumisen asiantuntija Piia Sipinen Jyväskylän kaupungilta.

Myös Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jason hallituksen puheenjohtaja Olavi Niemi pitää hanketta erityisenä.

– Kaupunki on asettanut toteutukselle kunnianhimoiset tavoitteet, ja asuntoreformi2018 -kilpailu tuotti ainutlaatuisia ajatuksia ja hienoja visioita kohteen toteuttamiseksi.

Kalon mallina tulevaisuuden rakentamiselle

Kuokkalan Kalon -hankkeessa on paljon uudenlaista ajattelua perinteiseen rakentamiseen verrattuna. Kumppanit ovat lupautuneet muun muassa kustannusten läpinäkyvyyteen ja avoimeen kirjanpitoon. Tavoitteena on luoda tulevaisuuden mallia niin ekologisuuden kuin yhteisöllisyyden näkökulmista. Kaloniin voittajatyössä suunnitellut yhteiskäyttöiset tilat voisivat olla sekä korttelin ja naapuruston että myös laajemman yhteisön käytössä. Hankkeessa on tavoitteena tehdä myös tutkimustyötä muun muassa yhteisöllisyyden kehittymisen näkökulmasta.

Toteuttajaksi valitulla konsortiolla on yhteistyökumppaneineen vahvaa osaamista niin puurakentamisen, yhteisöllisen asumisen kuin ekologisuuden aloilta. Hankkeessa halutaan edistää elinkaariajattelua ja kiertotalouden mahdollisuuksia sekä olla osaltaan pienentämässä rakentamisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.

– Meille on tärkeää ekologinen rakentaminen ja hiilinielun kasvattaminen massiivipuurakentamista lisäämällä. On hienoa päästä mukaan ainutlaatuiseen ja tulevaisuuden suuntaa näyttävään hankkeeseen, sanoo JVR-Rakenteen toimitusjohtaja Arttu Suuronen.

Perhemuotojen ja elämäntilanteiden muutokset lisäävät kiinnostusta yhteisölliseen asumiseen ja yhteiskäyttöisiin tiloihin ikää katsomatta.

– Asumista tukevat palvelut helpottavat kaikenikäisten arkea ja yhteisöllisyys lisää asukkaiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Olemme erittäin innostuneita Kaloniin suunnitelluista ratkaisuista, jotka mahdollistavat ylisukupolvisen- ja yhteisöllisen asumisen, toimitusjohtaja Petri Kokkonen Yrjö ja Hanna -säätiöstä sanoo.

Hankkeen kaavamuutos on ilmoitettu vireille maaliskuussa. Valitulle toteuttajakonsortiolle on tehty alustava tonttivaraus kaavamuutoksen mukaiselle tonttialueelle ja yhteistoimintasopimus monikumppanuuskaavoituksesta on tarkoitus solmia syksyn 2019 aikana. Sopimuksen solmimisen jälkeen käynnistyy kohteen suunnittelu ja kaavan laatiminen monikumppanuuskaavoituksen periaatteilla osallistaen niin kuokkalalaisia kuin tulevia asukkaita. Tavoitteena on saada kaavaluonnos nähtäville vuodenloppuun mennessä.