Lautakunta päätti muun muassa liikunnan taksoista 1.7.2019 alkaen, vastasi valtuustoaloitteeseen liikunnan sukupuolivaikutusten arvioinnista, kuuli nuorten pohjoismaisesta liikuntavaihdosta, merkitsi tiedoksi talouden kolmannesvuosiraportin ja hylkäsi museoiden kokoelmanhallintajärjestelmän hankinnasta tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Kokous pidettiin julkisena ja kokouksen videotallenne on katsottavissa osoitteessa: https://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/tilaisuus.

Liikuntapalveluista perittävät maksut 1.7.2019 alkaen

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti liikuntapalveluista perittävät maksut. Esittelijän muutetun esityksen mukaisesti varus- ja siviilipalvelushenkilöt lisätään samaan hintaryhmään lasten, opiskelijoiden, eläkeläisten ja työttömien kanssa. Muutoin hinnasto on esityslistan liitteenä olevan esityksen mukainen. Uusi hinnasto otetaan käyttöön 1.7. alkaen. Uusilla hinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta kuluvan vuoden talousarvioon.

Hinnastoon on tarkennettu ja korjattu liikuntapaikkojen yksittäisiä hintoja ja hinnoitteluperiaatteita. Hinnoittelun periaatteisiin on lisätty tarkennukset leirien ja pääsykokeiden hinnoittelusta sekä käteismaksamisesta eri maksuvälineillä. Esittelijän muutetun esityksen mukaisesti varus- ja siviilipalvelushenkilöt lisätään samaan hintaryhmään lasten, opiskelijoiden, eläkeläisten ja työttömien kanssa.

Suurimpana yksittäisenä muutoksena AaltoAlvarin 50 metrin altaan hinnoittelun korjaus, joka nostaa koko altaan vuokraa 60 euroa, puolikkaan altaan vuokraa 30 euroa tai yksittäisen radan vuokraa 7,5 euroa. Toisaalla jäähallien ja tekojäiden muut-käyttäjäryhmän hintoja on alennettu jäähalleissa reilulla parilla kympillä, Palokan ja Vaajakosken tekojäällä kympillä ja Viitaniemen tekojäällä kahdella kympillä. Käytännössä vuoroja on jo nyt myyty viranhaltijapäätöksellä alennetulla hinnalla.

Kaupungin sisäliikuntapaikkojen valikoima kasvoi syksyllä 2018, kun kaupunki sai varausjärjestelmäänsä myös koulutuskuntayhtymä Gradian liikuntatiloja. Tilat ovat mukana hinnastossa nyt ensimmäistä kertaa. Omatoimiliikunnan sarjatuotteisiin on lisätty kahden vuoden voimassaolotieto sekä maininta niiden olevan ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja. Lisäksi hinnastoon on lisätty maininta, että alle nelivuotiaat pääsevän maksutta uimaan 18 vuotta täyttäneen henkilön seurassa.

Hinnastoon on uusina tuotteina lisätty Hippoksen parkkialueiden sekä hiihtokilpailujen hinnoittelut, jotka aikaisemmista hinnastoista ovat puuttuneet. Uusina palveluina hinnastossa on Hyppää ja hymyile- lajikokeilut sekä Nyt Liikkeelle –palvelukokonaisuus.

Junioreiden harjoitusvuoroja koskeva maksuttomuus säilyy ennallaan eli seurojen alle 18-vuotiaiden harjoitusvuoroilta ei peritä tilavuokraa erikseen määritellyillä liikuntapaikoilla. Lisäksi hinnastossa on eriteltyinä kaikki maksuttomat liikuntapalvelujen tuottamat palvelut.

Liikuntapalvelujen hinnasto 1.7.2019 alkaen luettavissa esityslistan liitteestä (pöytäkirjan julkaisuun asti): http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=118065...

Vastaus valtuustoaloitteeseen liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen sukupuolivaikutusten arvioinnista

Lautakunta antoi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa esitettiin, että Jyväskylän kaupunki arvioi liikunta- ja urheiluseurojen eri tukimuotojen sukupuolivaikutukset ja liikuntapalvelut selvittää eri tukimuotojen vaikutukset sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Arvioinnilla toivottiin tietoa kaupungin seuroille myöntämien resurssien kohdentumisesta sukupuolittain ja ikäryhmittäin sekä lajeittain ja seuraryhmittäin. Tietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi toiminnan kehittämiseksi.

Liikuntapalveluissa on kevään aikana tehty sukupuolivaikutusten arviointi. Siihen on kerätty olemassa olevaa tietoa aiheesta, ja jos jotain tietoa ei ole ollut saatavissa, asian edistämiseksi on hahmoteltu kehittämistavoite. Koko sukupuolivaikutusten arviointi on luettavissa esityslistan liitteenä (pöytäkirjan julkaisuun asti) http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=118016....

Sukupuolivaikutusten arvioinnissa todetaan muun muassa, että Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut on tehnyt pitkäjänteisesti töitä käytännössä sen eteen, että kaikille kuntalaisille olisi tarjolla liikuntapalveluja sukupuolesta, asuinalueesta tai varallisuudesta riippumatta. Jatkossa sitoutumista tasa-arvon edistämiseen tulisi kehittää erityisesti suunnitelma- ja asiakirjatasolla sekä seurannassa ja arvioinnissa.

Arvioinnin toimenpide-ehdotuksina nostetaan esiin, että tasa-arvo -käsite huomioidaan ja sitä käytettään kaupungin asiakirjoissa ja kaupunki allekirjoittaisi Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan. Kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan palveluyksikössä ja liikuntasuunnitelman päivittämisen yhteydessä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tuodaan paremmin esiin. Liikuntapalveluissa tasa-arvotarkastelu laajennetaan myös hintaan ja alueelliseen saatavuuteen.

Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden, liikunta- ja urheiluseuratoimintaan osallistuvien lasten ja nuorten osuuden, työikäisten sekä ikääntyneiden liikunta-aktiivisuuden ja vuorovarausten seuraamista tulee kehittää myös sukupuolittain ja kohdentaa erityistoimenpiteitä niiden perusteella. Asukkaiden kuulemista ja vaikuttamismahdollisuuksia tulee edelleen kehittää liikuntapalveluissa. Lisäksi jyväskyläläisille liikunta- ja urheiluseuroille tulisi tehdä tasa-arvokysely tehdä liikuntapaikkarakentamisen yhteydessä myös sukupuolivaikutusten arviointi.

Seurannan parantamiseksi avustusten ja vuorojen hakemisen yhteydessä tulisi kysyä hakevan seuran sukupuolijakaumaa. Esimerkiksi seurafoorumissa voisi käydä keskustelua liikuntatoimijoiden kanssa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemojen koulutustarpeesta sekä kannustaa seuroja perehtymään ja sitoutumaan oman lajiliittonsa tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talouden kolmannesvuosiraportti

Lautakunta merkitsi tiedoksi talouden kolmannesvuosiraportin. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen yksiköiden ennakoidaan pysyvän talousarvioissaan lukuun ottamatta Jyväskylän kaupunginteatteria, jonka maksutuottojen odotetaan jäävän talousarviosta noin 150.000 €. Syynä on esitysten peruuntuminen suuren näyttämön lavarakennelman rikkouduttua tammikuun lopussa. Tarkastus-, korjaus- ja tuentakulut sekä korvaavat lavakorokkeet aiheuttavat myös menoissa talousarvioylityksen. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen toimintakate oli ensimmäisen neljän kuukauden ajalta - 14 064 852 euroa, mikä on 33,9 % koko vuoden suunnitelmasta.

Vuoden 2019 pohjoismainen ystävyyskaupunkitapahtuma Jyväskylässä

Jyväskylän pohjoismaisten ystävyyskaupunkien urheilutapahtuma kokoaa tänä kesänä vuonna 2003-2004 syntyneet nuoret uimaan kilpaa Jyväskylään 27.6.– 1.7.2019. Uintikilpailujen päätapahtumapaikkana toimii Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari.

Ystävyystapahtuma järjestetään nyt jo 45. kerran ja siihen osallistuu Jyväskylän lisäksi nuoria Tanskan Esbjergistä, Ruotsin Eskilstunasta ja Norjan Stavangerista. Urheiluvaihto sai alkunsa Jyväskylästä vuonna 1975. Lajina oli myös tuolloin uinti. Mukana on vuosien saatossa ollut jo 1000 jyväskyläläistä 14–17 vuotiasta nuorta 30 eri urheilulajista. Monet kaupungin menestyneistä urheilijoista ovat saaneet ensikosketuksensa kansainvälisiin kilpailuihin tämän tapahtuman kautta.

Tapahtuman järjestelyistä vastaavat Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut sekä paikalliset uintiseurat. Kesäkuun alkupuolella avataan tapahtuman internetsivut osoitteessa: www.jyvaskyla.fi/liikunta/nordic

Vastine museoiden kokoelmanhallintajärjestelmän hankintapäätöksestä

Lautakunta totesi, että Suomen Museoliitto ry:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus museoiden kokoelmanhallintajärjestelmän toimittajan valinnasta hylätään perusteettomana. Näin Disec Oy:n kanssa 12.4.2019 tehty hankintapäätös jää voimaan.

Tarjouksia jätettiin määräaikaan mennessä viisi, joista tarjouskilpailun ulkopuolelle suljettiin kaksi tarjoajaa. Museoliitto oli näistä toinen. Museoliiton tarjous hylättiin, koska se ylitti tarjouspyynnössä kerrotun 80 000 euron kattohinnan. Museoliitto vaati hankintapäätöksen hylkäämistä koska koki, että heidän tarjouksensa oli hylätty väärin perustein. Jyväskylän kaupungin hankintatoimen laatiman vastauksen mukaan Museoliiton tarjouksen kokonaishinta 105 925 euroa on kuitenkin laskettu tarjouspyynnössä olevan laskentakaavan mukaisesti.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan syksyn 2019 kokousajankohdat

Lautakunta päätti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti, että se kokoontuu syyskaudella 2019 neljä kertaa, aina keskiviikkoisin kello 17.00. Iltakoulu pidetään 4.9. ja varsinaiset kokoukset 18.9., 23.10. ja 4.12.2019.

Kokouksen muut asiat, esityslista ja liitteet

Myös kokouksen muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht.... Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 6.6.2019 internetiin osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.
 
Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001