Jonojen pituudesta huolimatta jyväskyläläiset ovat tyytyväisiä hammashoidossa saamaansa palveluun, selviää THL:n tuoreesta kyselystä.

Jyväskylän kaupungin suun terveydenhuolto tuottaa tyytyväisiä asiakkaita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toukokuussa julkaiseman asiakaskyselyn perusteella suomalaiset ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä saamiinsa hammashoidon palveluihin. Kyselystä kävi ilmi palveluiden tason olevan erinomainen myös Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskusten hammashoidossa. Asiakkaat olivat erityisen tyytyväisiä henkilökunnan ammattitaitoon ja asiakkaan kohtaamiseen.

– Voimme olla ylpeitä osaavasta henkilökunnastamme. Tehdyssä työssä kuvastuu vastuullisuus, ja työtä tehdään ehdottomasti sydämellä, asiakkaan parasta ajatellen, suun terveydenhuollon palvelupäällikkö Elina Tuppurainen kertoo.

Potilaita Jyväskylän hammashoitoloissa oli viime vuoden aikana yli 52 000. Asiakaskunta on kasvanut viime vuosina tuntuvasti niin asukasluvun kuin yksityisistä palveluista kunnan palveluiden piiriin vaihtaneiden myötä. 

Hammashoidon henkilökunnan kokemuksen mukaan myös kuntalaisten tietoisuus suun terveydestä on lisääntynyt, joten palveluihin hakeudutaan entistä useammin. Negatiivista palautetta saadaan ainoastaan jonojen pituudesta.

– Jonot ovat valitettavan pitkiä, kertoo suuhygienisti Miia Kankaanpää Kyllön terveysasemalta. – Jonojen pituudesta ja suuresta paineesta huolimatta työt halutaan tehdä hyvin ja asiakaspalauteen mukaan siinä onkin onnistuttu erinomaisesti. On aina mukavaa kuulla, että potilailla on ollut turvallinen olo ja kokemus siitä, että he ovat kaiken tarvitsemansa hoidon saaneet. 

THL:n vuosittaiseen asiakaskyselyyn vastasi viime vuonna noin 550 Jyväskylän hammashoitoloiden asiakasta.

Lisätietoja:
Suun terveydenhuollon palvelupäällikkö Elina Tuppurainen, elina.tuppurainen@jyvaskyla.fi, 014 2662 268
THL:n asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset