TAKU:n tuottamassa ohjelmassa paneudutaan kulttuurituottajien työssäjaksaminen ja työhyvinvointiin.

Hyvä kulttuurituottaja on hyvinvoiva tuottaja. Miten löytää tasapaino työn vaatimusten ja työn voimavarojen välillä kulttuurialalla? 

Puheenvuorossa käydään läpi kulttuurituottajan työssäjaksamista henkilökohtaiselta tasolta, organisaatiotasolta ja yhteiskunnalliselta tasolta käsin. Puheenvuoron pitäjä Outi Järvinen toimii taidealan tuottajana ja managerina. Hänen luotsaamansa yritys Arts Management Helsinki on edistyksellinen ja jatkuvasti kehittyvä taidekentän tuotantotoimisto, joka toimii freelancereiden, vapaiden taiteilijoiden ja taideyhteisöjen kumppanina ja työyhteisönä.

Ohjelman aikataulu julkaistaan ohjelman valmistuttua toukokuussa

Kuva: Riitta Sourander

Asiasanat: