Tavoitteena ovat tyytyväiset asiakkaat ja läheiset, ajansäästöä työntekijöille sekä avoimuutta kotihoidon toimintaan. Onerva-sovellus myös parantaa ja nopeuttaa yhteydenpitoa.

Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelujen kotihoidossa otetaan käyttöön uudenlainen omaisviestintäsovellus Onerva. Onerva on puhelinsovellus matkapuhelimiin, jonka avulla omaiset voivat viestiä ja pitää yhteyttä hoitohenkilöstöön helposti ja tietoturvallisesti. Sovellusta voi käyttää myös netissä tietokoneella. Onerva muistuttaa käyttöominaisuuksiltaan Whatsup-viestisovellusta, mutta sovellus on kotimainen. Sovelluksen kokeilu kotihoidossa aloitetaan tänä kesänä.

-Uuden viestintätavan toivotaan vähentävän kotihoidon asiakkaiden läheisten huolta ja kasvattavan luottamusta hoitohenkilöstön työhön. Onerva-sovellus myös parantaa ja nopeuttaa yhteydenpitoa, selvittää teknologiakoordinaattori Sami Sirén.

Sovellusta on suunniteltu otettavaksi käyttöön myöhemmin myös Jyväskylän ikääntyneiden asumispalveluissa.

Sovelluksen avulla mukana ikäihmisen arjessa

Viestin lähettäminen ei vie hoitajalta paljon aikaa. Viesti voi olla myös esimerkiksi yhdessä asiakkaan kanssa lähetetty valokuva arjen tapahtumista. 
Jos kotihoidon asiakkaan läheinen asuu kaukana, hän pääsee sovelluksen avulla osallistumaan luontevasti ikäihmisen arkeen.
Sovelluksella voi myös antaa palautetta kotihoidon toiminnasta henkilöstölle. Sovelluksessa ei käsitellä asiakkaiden terveystietoja.

Miten Onervan saa käyttöön ?

Vanhuspalvelujen OIVA-keskuksessa tarjotaan asiakkaan palvelutarpeenarvioinnin yhteydessä mahdollisuutta Onervan käyttöön uusille kotihoidon asiakkaille. Sovelluksen käyttöönottoon tarvitaan asiakkaan suostumus.
Kotihoidon piirissä jo olevat asiakkaat saavat tietoa oman kotihoidon alueen palveluesimieheltä. 

Alkuun sovelluksesta aiheutuvista kustannuksista vastaa Jyväskylän kaupunki, eikä käyttäjiltä peritä maksua tänä vuonna. Kokeilun jälkeen vanhuspalveluissa arvioidaan, onko sovelluksella ollut Jyväskylän kotihoidossa toivottua vaikutusta. Myös kustannusten osalta tilanne arvioidaan ensi vuonna uudelleen.

-Tavoitteenamme ovat tyytyväiset asiakkaat ja läheiset, ajansäästöä työntekijöille sekä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kotihoidon toimintaan,  toteaa kotiin annettavien palvelujen palvelupäällikkö Kirsi Santama.

Lisätietoa: vanhuspalvelujen teknologiakoordinaattori Sami Sirén, puh. 014 266 3782, palvelupäällikkö Kirsi Santama, puh. 014 266 3912, Onerva Hoivaviestintä Oy:stä toimitusjohtaja Ville Niemijärvi, puh. 050 326 4989, email ville@onervahoiva.fi