Perusturvalautakunta pitää seuraavan kokouksensa keskiviikkona 22.5.2019

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan kokouksessa keskiviikkona 22. toukokuuta on käsiteltävänä muun muassa seuraavat asiat:

  • Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestäminen palvelusetelillä 1.7.2019 alkaen
  • Vammaisten hoitoavun järjestäminen palvelusetelillä 1.7.2019 alkaen
  • Sosiaalihuoltolain mukaisen tuetun asumisen järjestäminen
  • Neuvonta- ja terapiapalveluiden palvelusetelin palvelusetelikohtaisen osion muutokset
  • Perusturvan palveluseteleiden sääntökirjan yleisen osan muutosten hyväksyminen

Kokouksen esityslistan ja liitteet voi lukea osoitteessa
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8222

Kokouksen jälkeen päätöksistä julkaistaan tiedote kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.jyvaskyla.fi.