Päätöspäivä 14.05.2019
Päätösten antopäivä  16.05.2019


179-2019-511  §
Suunnittelutarveratkaisu
Suunnittelutarveratkaisuhakemus hyväksytään ehdoilla
179-411-1-512
Rakennuksen rakentaminen (uusi rakennus)

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta kaupunkirakennelautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on toimitettava kaupunkirakennelautakunnalle 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä oikaisuvaatimusohjeesta.

Juha Kantanen
Kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen päällikkö