Tapahtuma päättää koko lukuvuoden kestäneen osallisuusprojektin, jolla oppilaat ovat osallistuneet oman koulun ja asuinalueen turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Lisätietoja: 
rehtori Sirpa Orell, Keltinmäen koulu, puh. 014 266 4435  
 

Jyväskylän Keltinmäen koulun oppilaat osallistuvat torstaina 23.5. Lasten Keltinmäki-tapahtumaan. Tapahtuma on kolmas koko lukuvuoden kestäneessä osallisuusprojektissa, jossa Keltinmäen koulun oppilaat ovat osallistuneet turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen koulussa ja alueella yleisesti. Yhteistyössä Keltinmäen kirjaston, asuinaluetyöntekijöiden, Keltinmäen hyvinvointikeskuksen sekä Jyväskylän liikunta- ja terveyspalvelujen kanssa toteuttava tapahtuma tuo oppilaat koulupäivän ajaksi eri puolille Keltinmäkeä.  

-Päivän aikana korostuu opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen koulun ja luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuva oppiminen. Eri puolilla aluetta olevilla toimintapisteillä liikutaan, opitaan ja koetaan, että omilla päätöksillä ja teoilla on merkitystä, kertoo luokanopettaja Helena Peltokangas Keltinmäen koululta.  

Toimintapisteillä muun muassa maalataan räsymattoa koulun viereiselle kävelytielle, kirjaston etupihan koristellaan oppilastöillä, saadaan tietoa ruutuajasta, testataan tasapainoa temppuradalla ja virkistäydytään mehutarjoilupisteellä. 

Kaikki sai alkunsa oppilaiden toiveesta lisätä alueen viihtyvyyttä 

Keltinmäen koulun osallisuusprojekti sai alkunsa oppilaiden huomioista, että koulun lähiympäristössä oli muun muassa roskaaminen lisääntynyt. Ensimmäisessä vaiheessa luokissa keskusteltiin turvallisesta kasvu- ja asuinympäristöstä.  Oppilaat arvioivat koulun lähialuetta, sen turvallisuutta ja viihtyvyyttä. 

Projektin toisessa vaiheessa oppilaat vastasivat sähköiseen karttakyselyyn ja merkitsivät koulun lähialueelta paikat, jotka olivat heidän mielestään parhaita tai parannusta kaipaavia sekä kehittämisideoita. 

Opetussuunnitelman sisältöjä opitaan käytännön kautta 

Keltinmäen koulun osallisuusprojekti on tiiviisti opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen mukaista oppimista.  

-Lasten Keltinmäki-tapahtumassa korostuu opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen ja että lapsia kuunnellaan, Helen Peltokangas toteaa. 

Eri-ikäisillä lapsilla tulee olla mahdollisuus osallistua oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympärist6ön suunniteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Oppilaat oppivat tekemään havaintoja, arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita. 

Vuorovaikutus oman lähiympäristön erilaisten toimijoiden kanssa opettaa havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti eri ympäristöissä. Samalla oppilaat saavat valmiuksia omien, yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintatapojen ja –rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.