Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta kuuli muun muassa yksityisen perhepäivähoidon varahoitokokeilusta, päätti varhaiskasvatuksen kerhomaksuista ja syksyn kokousajoista. Kokous oli julkinen, eli avoin yleisölle ja järjestettiin kaupungintalon valtuustosalissa. Tallenne kokouksesta on katsottavissa osoitteessa: https://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/tilaisuus.

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta kuuli muun muassa yksityisen perhepäivähoidon varahoitokokeilusta, päätti varhaiskasvatuksen kerhomaksuista ja syksyn kokousajoista. Kokous oli julkinen, eli avoin yleisölle ja järjestettiin kaupungintalon valtuustosalissa.
Tallenne kokouksesta on katsottavissa osoitteessa: https://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/tilaisuus

Yksityisen perhepäivähoidon varahoitoa mahdollista saada syksyllä myös kaupungilta

Jyväskylän kaupunki aloittaa kokeilun, jossa se järjestää yksityiselle perhepäivähoitajalle mahdollisuuden ostaa varahoitoa Cygnaeuksen päiväkodista. Varahoidon hinta vaihtelee hoitoaikasopimuksen mukaan 23,65 eurosta 13 euroon päivältä. Kokeiluaika on 1.9.2019 – 31.7.2020. Tällä hetkellä yksityisen perhepäivähoitajan on pitänyt järjestää varahoito esimerkiksi sairastapauksessa itse sopimalla toisen yksityisen perhepäivähoitajan, päiväkodin tai jonkun muun lastenhoitopalveluita järjestävän tahon kanssa.

Kunnallisen ja yksityisen perhepäivähoidon yhteinen varahoitoryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti äkillisiin sairaustilanteisiin yksityisen hoitajan tai hoitajan oman lapsen sairastuessa. Yksityinen perhepäivähoitaja voi käyttää varahoitoa Cygnaeuksen päiväkodista enimmillään viisi päivää kuukaudessa, mikä on määritelty varhaiskasvatuksen tilapäisen hoidon rajaksi. Pidemmät poissaolot ja loma-ajat yksityinen perhepäivähoitaja sopii jatkossakin tapauskohtaisesti asiakasperheidensä kanssa.

Cygnaeuksen päiväkodissa toimii jo nyt kunnallisen perhepäivähoidon varahoitopaikka. Syksystä lähtien myös yksityiset perhepäivähoitajat voivat kysyä varahoitopaikkaa ryhmistä soittamalla varahoitoa koordinoiville varahoitajille. Varhaiskasvatuslain ja Jyväskylän oman linjauksen mukaan varahoitoryhmässä voi olla läsnä kahdella lastenhoitajalla 14 yli 3-vuotiasta lasta tai kahdeksan alle 3-vuotiasta lasta.

Yksityinen perhepäivähoitaja voi edelleen sopia varahoidosta myös aiemman käytännön mukaisesti. Jyväskylän kaupungissa on tällä hetkellä 87 yksityistä perhepäivähoitajaa ja heillä on hoidossa 329 lasta. Kunnallisia perhepäivähoitajia on 58 ja heillä on hoidossa 228 lasta.

Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Lautakunta päätti varhaiskasvatuksen kerhomaksuista

Lautakunta päätti Jyväskylän kaupungin avoimien varhaiskasvatuspalvelujen asiakasmaksuiksi kolmesta kerhokerrasta viikossa 66 euroa kuukaudessa, kahdesta kerrasta viikossa 44 euroa kuukaudessa ja kerrasta viikossa 22 euroa kuukaudessa. Perhekerhon maksuksi tuli 6 euroa kerhokerralta koko perheeltä. Tilapäishoidon maksuksi tuli 6,50 euroa päivässä. Kerhomaksut peritään kiinteänä kuukausimaksuna eikä poissaoloja hyvitetä. Kerhomaksusta voi hakea maksuvapautusta tulojen, toimeentulotuen tai harkinnanvaraisuuden perusteella eikä kerhoihin osallistuminen vaikuta kotihoidon tukeen.

Jyväskylän avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat 2-5 vuotiaille järjestettävät useamman kerran viikossa kokoontuvat kerhot, joissa kerhokerran pituus on 3,5 tuntia. Muina palveluina järjestetään kerran viikossa kokoontuvia perhekerhoja, maksuttomia perhekahviloita sekä perhepuistojen toiminta. Kerhot ovat vaihtoehto 2-5-vuotiaille lapsille, jotka eivät tarvitse hoitoa kokopäiväisesti sekä kotona hoidettaville lapsille, joille halutaan säännöllistä ryhmätoimintaa. Kaupungin järjestämissä kerhoissa on ollut kevään aikana 443 lasta ja yksityisissä kerhopalveluissa 25 lasta.

Kerhot ovat kokoontuneet 1–2 kertaa viikossa eri puolilla Jyväskylää. Jatkossa kerhoja tullaan tarjoamaan 3–5 -vuotiaille jopa kolmena päivänä viikossa. Kerran viikossa kokoontuvia perhekerhoja ja maksuttomia perhekahviloita järjestetään asuinalueilla muut perhekeskusverkostossa toimivat tahot huomioiden. Iltapäiväpainotteisia (klo 15–18) perhekahviloita järjestetään pidennetyn aukioloajan päiväkodeissa niin, että perheillä on mahdollisuus ostaa niistä myös iltaruoka. Tilapäishoitoa (3,5 tuntia/päivä) järjestetään perhepuistoissa ja niillä alueilla, joissa se on henkilöstö- ja tilaresurssien puolesta mahdollista. Lisäksi perhepuistojen kesäajan aukioloaikoja pyritään kehittämään niin, että ne palvelevat perheitä paremmin. Nykyisillä henkilöstö- tilaresursseilla on mahdollista järjestää kerhoja, jotka kestävät 3,5 tuntia kerrallaan aamu- ja iltapäivisin.

Lautakunnan kokousajat syksyllä 2019

Sivistyslautakunta päätti, että se kokoontuu syksyllä 2019 keskiviikkoisin kello 16.30 seuraavasti: 28.8. (iltakoulu ja kokous), 11.9. (iltakoulu), 25.9. (kokous), 30.10. (iltakoulu ja kokous), 20.11. (kokous) ja 18.12. (kokous). Ylimääräisiä kokouksia tai iltakouluja voidaan pitää puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Kokouksen muut asiat, esityslista ja liitteet

Lautakunta hyväksyi lisäksi toimintasäännön muutokset esityksen mukaisesti. Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht.... Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 23.5.2019 Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 050 308 5946
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

Asiasanat: