Ympäristötarkastaja on päätöksellään 179-2019-22 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen Destia Oy:n tekemän melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevan ilmoituksen. Ilmoitus koskee louhintatöitä valtatien 4:n Jyväskylän Kirristä Tikkakoskelle johtavan osuuden muuttamiseksi moottoritieksi. Ilmoitus koskee neljää eri louhintakohdetta, joita ovat uuden tielinjan kallioleikkaukset Lintukankaalla, Sakarinmäellä ja Laahanmäellä sekä siltapaikan louhinta valtatie 4:n ali Takalantien puolivälin kohdilla. Louhintoja tehdään ilmoituksen mukaan 15.5.2019-31.12.2020 arkipäivisin (ma-pe) klo 6-22 ja lauantaisin klo 8-18. Päätöksessä on rajoitettu osittain päivittäisiä toiminta-aikoja.

Päätöksen antopäivä on 15.05.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 14.06.2019.

Päätös on nähtävissä valitusaikana Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialalla, os. Kivääritehtaankatu 6.

Petteri Ahonen
ympäristötarkastaja