Lisätietoja

Jyväskylän avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anu Mutka p. 014 266 3210
Jyväskylän, Uuraisten ja Hankasalmen valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Riitta Pylvänen, p. 014 26 61630

Lisätietoa valinnanvapauskokeilusta: Valinnanvapauskokeilu Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla

Suomen Terveystalo on ilmoittanut, ettei se ota uusia asiakkaita valinnanvapauskokeilun asiakkaiksi 20.5.2019 alkaen. Taustalla on Jyväskylän, Uuraisten ja Hankasalmen valinnanvapauskokeilun päättyminen lokakuun 2019 lopussa. Kokeilun päättymisen jälkeen yksityiselle palveluntuottajalle vaihtaneet asiakkaat palaavat omien asuinalueidensa julkisten terveysasemien asiakkaiksi.

Kokeilu päättyy, sillä sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä rahoitus loppuu lokakuun lopussa. Jyväskylä ja Uurainen ovat päätyneet siihen, etteivät he jatka kokeilua esimerkiksi palvelusetelin turvin lokakuun jälkeen vaan keskittyvät oman toimintansa kehittämiseen. Hankasalmen osalta valinnanvapauden jatkoa selvitetään parhaillaan. Päätöksentekoon asia on etenemässä kesäkuussa.

Info asukkaiden palveluista kokeilun loppuvaiheessa

Valinnan tehneitä asukkaita palvellaan seuraavilla yksityisillä palveluntuottajilla 31.10.2019 asti: Suomen Terveystalo, Medics24, Hankasalmen Kunnanlääkärit.

Mehiläinen Oma Lääkärisi irtaantui kokeilusta  toukokuun alussa. Heillä valinnan tehneitä asiakkaita palvellaan 4.8.2019 asti.

Asiakkaat voivat kokeilun puitteissa listautua uusia asiakkaita vastaanottaville yksityisille palveluntuottajille (Medics24 ja Hankasalmen kunnanlääkärit) 30.9.2019 saakka. Valinnat ovat voimassa lokakuun loppuun asti.

Valinnan tehneille asiakkaille lähetetään kesäkuussa asiakaskirje, jossa kokeilun päättymisestä, aikatauluista ja mahdollisista muista huomioitavista asioista kerrotaan erikseen.

Hankasalmen kunnan asukkaille tiedotetaan mahdollisuudesta jatkaa valitsemallaan yksityisellä palveluntuottajalla, kun selvitys palvelusetelin käyttöönotosta etenee.