- Omistajakunnat esittävät erillisen ohjausryhmän perustamista edellytettyjen kustannussäästöjen löytämiseksi

Keski-Suomen kuntien kunnanjohtajat sekä luottamushenkilöjohto kokoontuivat huhtikuussa yhteiseen kuntakokoukseen. Kokouksessa sovittiin, että Sairaala Novan talouden kustannussäästötavoitteen toteutumista ja seuraamista varten perustetaan viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä, jonka kokoonpanosta omistajakuntien kunnanjohtajat tekevät esityksen 22.5.2019 kokoontuvalle sairaanhoitopiirin hallitukselle.

Kunnanjohtajakokouksen esittämä Sairaala Novan talous- ja tuottavuustavoitteiden ohjausryhmä laatii uuden sairaalan investointipäätöksessä edellytetyn kustannussäästötavoitteen toteuttamisohjelman yhteistyössä sairaanhoitopiirin johdon kanssa. Ohjausryhmä myös seuraa ohjelman toteutumista ja raportoi tilanteesta säännöllisesti Keski-Suomen kuntajohtajakokoukselle. Työn tukena hyödynnetään tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa.

Ohjausryhmän perustamisen taustalla on maakunta- ja sote-uudistuksen kaatuminen. Kaatumisen myötä Sairaala Novan rakentamisen sekä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän kustannukset jäävät kuntien maksettavaksi. Tilanne aiheuttaa huolta Keski-Suomen kunnissa, joista useimmissa taloustilanne on vaikeutumassa muutoinkin seuraavina vuosina mm. väestön kasvavien palvelutarpeiden vuoksi. Uuden sairaalan investoinnista aiheutuvan paineen helpottamiseksi uudenlaisia toiminnallisia ratkaisuja ja yhteistyömalleja mietitään nyt yhdessä sairaanhoitopiirin ja omistajakuntien välillä.

Kunnat esittävät, että ryhmään nimetään seuraavat jäsenet:
- Jaakko Kiiskilä, Laukaan kunnanjohtaja, ryhmän puheenjohtaja
- Matti Tuononen, Äänekosken kaupunginjohtaja, ryhmän varapuheenjohtaja
- Matti Mäkinen, Hankasalmen kunnanjohtaja
- Kati Kallimo, Jyväskylän kaupungin perusturvajohtaja
- Lasse Leppä, Jyväskylän kaupungin kehitysjohtaja
- Ari-Jukka Käsmä, Wiitaunionin talousjohtaja
- Tero Mäkelä, Keuruun kaupungin talousjohtaja

Ohjausryhmän esittelijäksi esitetään sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusta ja sihteereiksi talousjohtaja Aija Suntioista. Lisäksi ryhmään esitetään nimettävän sairaanhoitopiirin sisäinen tarkastaja Jarmo Jäspi.

Ohjausryhmän toimii määräaikaisesti vuoden 2021 loppuun saakka. Tarvittaessa toimikautta voidaan jatkaa erillisellä päätöksellä. Työtä tukee kuntien talousjohtajien työryhmä, joka toimii ohjausryhmän asiantuntijaryhmänä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamistyö jatkuu nykyjohdon yhteistyönä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja yhteistyötä halutaan jatkaa Keski-Suomessa nykyorganisaatioiden kesken. Tavoitteena on jatkaa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa toteutettua kehittämistyötä vapaaehtoisuuden pohjalta.

Työtä toteutetaan kuntien perusturvajohtajien ja sairaanhoitopiirin johdon välisenä yhteistyönä. Kuntajohtajien nimeämä ryhmä lähtee ensimmäisessä vaiheessa valmistelemaan esitykset nykytoiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi. Ryhmässä seurataan tiiviisti hallitusohjelman valmistelua ja arvioidaan valmisteltujen linjausten vaikutuksia Keski-Suomeen.

Työryhmään nimettiin seuraavat jäsenet:
- Kati Kallimo, Jyväskylän kaupunki, työryhmän puheenjohtaja
- Mikael Palola, Saarikka, työryhmän varapuheenjohtaja
- Erkki Kainulainen, Jämsä
- Simo Oksanen, Muurame
- Jouko Nykänen Uurainen
- Sirpa Hyytiäinen, Luhanka
- Juha Kinnunen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
- Tiina Koponen, Hankasalmi
- Eija Alhonen, Konnevesi
- Kirsi Alonen-Kinnunen, Kinnula
- Ari Tuomi, Petäjävesi
- Marja Laurila, Wiitaunioni
- Anne Ikonen, Toivakka
- Satu Kokkonen, Multia
- Mirja Ahoniemi, Laukaa
- Tuija Koivisto, Keuruu
- Päivi Ylä-Kolu, Seututerveyskeskus
- Terhi Kallio, Joutsa
- Saara Kuusela, Äänekoski
- Anu Pihl sote-koordinaattori (STM-rahoitus), työryhmän valmistelija ja
- Emmi Hyvönen, Jyväskylän kaupunki, työryhmän sihteeri

Lisätietoja
Keski-Suomen kunnanjohtajien puheenjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401