Perusturvalautakunta kokoontuu 16.5.2019

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan kokouksessa 16. toukokuuta on käsiteltävänä muun muassa seuraavat asiat:

  • Perusturvalautakunnan kokoukset ja iltakoulut ajalla 1.8.–31.12.2019
  • Anu Mutkan määrääminen avoimena olevan avoterveydenhuollon palvelujohtajan virkaan ajalle 1.6.2019 - 31.12.2019
  • Vanhuspalveluiden keskustaan avatun kuntouttavan päivätoiminnan – ja hyvinvointikeskuksen nimeäminen 1.6.2019 alkaen
  • Avosairaanhoidon resurssiselvitys ja johtopäätökset
  • Palvelujohtaja Päivi Kalilaisen virantoimitusvelvollisuuden muutoksen jatkaminen ajalla 1.6.2019-31.12.2019

Kokouksen esityslistan ja liitteet voi lukea osoitteessa
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8149

Kokouksen jälkeen päätöksistä julkaistaan tiedote kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.jyvaskyla.fi.