Perhekeskusverkostojen tavoitteena on yhdistää voimia ja osaamista sekä toimimalla yhdessä edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea alueella.

Jyväskylän perhekeskustoiminnan koordinoimisesta on 1.3.2019 lähtien vastannut kaksi perhekeskustyöntekijää: Sari Paananen ja Tiina Tuukkanen. Jyväskylässä perhekeskustoiminta tapahtuu verkostomaisesti yhdellätoista asuinalueella.

Perhekeskustoiminta yhdistää arjen verkostot ja lapsiperhetoimijat yhdeksi kokonaisuudeksi. Se on rakenne ja tapa toimia yhdessä. Perhekeskusverkostojen tavoitteena on yhdistää voimia ja osaamista sekä toimimalla yhdessä edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea alueella. Perhekeskustoimintaa ohjaavat STM:n ja OKM:n kansalliset linjaukset.

Perhekeskusverkostoja ja walk in -vastaanottoja

Perhekeskustyöntekijät osallistuvat alueellisiin perhekeskusverkostoihin kehittäen toimintaa yhdessä verkostojen kanssa. Tärkeänä tehtävänä on edistää toimijoiden yhteistä, verkostomaista toimintakulttuuria lapsen etu silmällä pitäen. Perhekeskustyöntekijät vastaavat perhekeskustoiminnan ohjausryhmästä sekä huolehtivat toiminnasta tiedottamisesta.

Työhön kuuluu asiakastyötä, joka tapahtuu alueellisina walk in -lapsiperheiden palveluohjaus vastaanottoina. Perheet ja alueen lapsiperhetoimijat voivat tulla keskustelemaan perhekeskustyöntekijän kanssa ilman ajanvarausta, jos esimerkiksi pohtivat, kehen ottaa yhteyttä tai mikä olisi oikea apu ja tuki perheen tilanteeseen. Tarvittaessa perhekeskustyöntekijä voi tapaamisessa esimerkiksi myöntää kotipalvelua hetkellisesti akuutteihin tilanteisiin tai tehdä varhaisen tuen perheohjauksen hakemus ja miettiä muita perheen tilanteeseen sopivia palveluita tai vaikka sopivia alueelta löytyviä harrastuksia.

Perhekeskustyöntekijöiden kotipesä on varhaisen tuen palveluissa yhdessä kotipalvelun, perheohjauksen ja perhesosiaalityön kanssa. Perhekeskustyöntekijöiden toimet ovat uusia ja työsuhteet ovat voimassa toistaiseksi.

Lapsiperhetoimijat voivat olla yhteydessä perhekeskustyöntekijöihin, jos esimerkiksi on tarvetta koota verkostoja miettimään lapsiperheiden arjen hyvinvoinnin edistämistä tai toimijoiden välistä yhteistyötä.

Lisätietoja:
Perhekeskustyöntekijä Sari Paananen puh. 014 266 4870, 050 351 8621
Perhekeskustyöntekijä Tiina Tuukkanen puh. 014 266 1849, 050 338 9810
palveluesimies Piritta Jetsu, puh. 014 26 63502, 050 304 8268

www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/lapsiperheiden-kotipalvelu-perheohjaus-ja-sosiaalityo/perhekeskustoiminta
www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi
Olemme myös Facebookissa – Jyväskylän perhekeskusverkostot