Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt suunnitteluprosessin kaupunkipyöräpalvelun käyttöönottamiseksi Jyväskylässä. Tavoitteena on vuoden 2019 aikana suunnitella ja toteuttaa palvelun hankinta siten, että kaupunkipyörät saataisiin käyttöön kesäkaudella 2020.

Osana valmistelua kartoitetaan kaupunkilaisten toiveita asemien sijaintipaikoista. Asemat ovat kaupunkipyörien käyttöönotto- ja palautuspisteitä, joihin tulee kaupunkipyörille varatut pyörätelineet. Karttapohjaiseen verkkokyselyyn voi vastata 31.5.2019 asti osoitteessa http://app.maptionnaire.com/fi/5928/. Vastaa ja kerro, missä Jyväskylässä olisi hyviä sijaintipaikkoja asemille, joilta kaupunkifillarin voisi ottaa käyttöön ja palauttaa käytön jälkeen. Lisätietoa kaupunkipyörähankinnasta löydät osoitteesta: www.jyvaskyla.fi/kaupunkipyorat.

Tavoitteena noin 30 kaupunkipyöräasemaa 

Kyselyyn tulleita ehdotuksia ja kommentteja hyödynnetään asemaverkoston suunnittelussa. Kaupunkipyöräjärjestelmän suunniteltu laajuus on käynnistymisvaiheessa noin 30 pyöräasemaa ja 300 pyörää, ja alustavien suunnitelmien mukaan pyöräasemat tulevat sijoittumaan noin kahden-kolmen kilometrin säteelle Jyväskylän keskustasta.  

Hyviä sijaintipaikkoja kaupunkipyöräasemille ovat muun muassa työpaikka-, asuin- ja palvelukeskittymät ja joukkoliikenteen solmukohdat. Järjestelmän toimivuus ja käyttäjäystävällisyys edellyttävät, että asemat sijaitsevat riittävän lähellä toisiaan. Paikasta riippuen sopiva asemien välinen etäisyys on noin 200 - 500 metriä.

Asemaverkoston suunnittelussa hyödynnetään kyselyvastausten lisäksi muun muassa Liikenneviraston kaupunkipyöräaiheista selvitystä ja selvityksestä löytyvää alustavaa esitystä asemien sijaintipaikoista Jyväskylässä.

Yrityksillä ja oppilaitoksilla mahdollisuus hankkia kaupunkipyöräasema tontilleen

Kaupunkipyöräjärjestelmän hankintaa valmistellaan palveluhankintana, jossa pyöräpalvelun tuottaa kilpailutuksella valittava kaupunkipyöräoperaattori. Tavoitteena on julkaista hankintailmoitus kesän aikana ja päättää palveluntuottajasta syksyllä.   

Hankinta pyritään toteuttamaan siten, että kaupungin lisäksi myös esimerkiksi yrityksillä tai oppilaitoksilla olisi mahdollisuus olla mukana kaupunkipyöräpalvelun laajentamisessa hankkimalla kustannuksellaan kaupunkipyöräasemia omalle tontilleen.