Esityslista

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...

Lisätietoja

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Jyväskylän kaupungin osallistuminen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan Keski-Suomessa

Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen 17.12.2018/253 jälkeen Jyväskylän kaupunki on saanut tiedon KL-Kuntahankinnoilta, ettei asiakas- ja potilastietojärjestelmähankintaan ole mahdollista jättää ehdollista sitoutumista. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja KL-Kuntahankinnat edellyttävät hankintamenettelyyn osallistuvilta organisaatioilta ehdotonta valtakirjaa hankinnan toteuttamiseksi ja hankintapäätöksen tekemiseksi. Ehdoton hankintaan sitoutuminen edellyttää uutta päätöstä asiasta Jyväskylän kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja KL-Kuntahankinnat edellyttävät ehdotonta sitoutumista hankintaan, koska hankintamenettelyssä 2017 julkaistuun hankintailmoitukseen on kirjattu, että hankintamenettelyyn on mahdollista liittyä lopullisen tarjouspyynnön julkaisuun saakka. Viimeisimmän aikataulun mukaisesti lopullinen tarjouspyyntö julkaistaan kesäkuussa 2019.
Mikäli Jyväskylän kaupunki päättää sitoutua Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja KL-Kuntahankintojen vetämään hankintakonsortioon, Jyväskylän kaupunki valtuuttaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja KL-Kuntahankinnat Oy:n toteuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaprosessin kokonaisuudessaan. Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä, KL-Kuntahankinnat Oy:llä tai hankintaa varten perustetulla yhteistyöorganisaatiolla on oikeus tehdä hankintapäätös ja hankintasopimus Jyväskylän kaupungin puolesta.
Hankintamenettelyyn sitoutumisen keskeisimmät riskit on myös arvioitu.

Jäsen Teemu Torssonen (PS) esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Esitys raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen: kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Jyväskylän kaupunki päättää liittyä mukaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja KL-Kuntahankintojen hankintakonsortioon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankkimiseksi perusterveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin.
Mikäli hankinnan kustannukset nousevat ennakoidusta merkittävästi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tulee keskeyttää hankintamenettely.
Hankinta ja sopimuskauden aikainen yhteistyö ja vastuut tulee järjestää sillä tavoin, että kukin osapuoli kantaa omat riskinsä toiminnan ja talouden vastuista.

Keljonkankaan yhtenäiskoulun tarkistettu hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.8.2018 kokouksessaan Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelman ja sen kustannusarvion 23 290 000 € (alv 0 %) hintatasossa 91,2/6.2018.

Sivistyslautakunta on 26.3.2019 kokouksessaan päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle perusopetuksen palveluverkon kehittämistä kokouksessa esitettyjen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Tämän johdosta sivistyslautakunta on pyytänyt Tilapalvelua tarkistamaan Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelman ja kapasiteetin siten, että siinä huomioidaan Säynätsalon alueelta ohjautuvien 5.-6. luokkalaisten määrä, noin 80 oppilasta.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Keljonkankaan yhtenäiskoulun tarkistettu hankesuunnitelma sekä hankepäätöksen kattohinta 28 000 000 € (alv 0 %) hyväksytään aikataulu- ja viivästysriskin hallitsemiseksi.

Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnitelma

Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnitelma perustuu tehtyyn tarveselvitykseen 23.5.2018, varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen 2018 sekä kaupungin talousarvioon 2019.

Uusi päiväkotikoulu rakennetaan nykyisen Kortepohjan koulun tontille. Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 16.4.2019 hankkeen edellyttämän toistaiseksi vielä ilman lainvoimaa olevan asemakaavan.
Rakennusaikana koulu- ja jälkkäritoiminnalle väistötiloina toimivat Voionmaan koulun tilat, jotka edellyttävät korjaustöitä ennen käyttöönottoa. Varhaiskasvatus- ja kirjastopalvelut eivät tarvitse väistötiloja.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että:
- Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnitelma hyväksytään betonirakenteisena
- hankepäätös tehdään 25,0 M€:n kattohinnalle.

Eron myöntäminen Bella Forsgrénille (Vihr.) kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Bella Forsgrénille eron kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen kaupunginhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Asiasanat: 
Kaupunginosa: