Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2019 – 2024

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys laaditaan vuosittain seuraavan viiden vuoden ajanjaksolle. Kun kysynnän ennusteet tarkistetaan vuosittain, saadaan palvelukapasiteetti sekä toimenpide- ja kehitysohjelma mitoitettua ja päivitettyä palvelujen kysyntää vastaavaksi. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä kaupunkirakenteen, Tilapalvelun ja varhaiskasvatuspalvelujen asiantuntijoiden kanssa.

Uudistunut varhaiskasvatuksen lainsäädäntö sekä päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma säätelevät ja normittavat varhaiskasvatuspalveluja entistä tiukemmin ja myös vaikuttavat oppimisympäristöjen suunnitteluun. Palveluverkon toimenpide- ja kehitysohjelman avulla varmistetaan terveelliset, turvalliset ja toimivat tilat sekä kunkin asuinalueen tarpeisiin mitoitettu varhaiskasvatuspalvelujen verkko. Sen avulla myös parannetaan varhaiskasvatustyön toimintakulttuurin ja –tapojen kehittämismahdollisuuksia suunnittelemalla laadukkaita oppimisympäristöjä.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen avulla ennakoidaan varhaiskasvatuspalveluiden investointeja ja hallitaan toimintakuluja sekä tilojen elinkaarikustannuksia.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen Jyväskylän varhaiskasvatuksen palveluverkosta ja sen kehittämisestä sekä saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Eron myöntäminen Mauno Vanhalalle luottamustehtävistä

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

1.Kaupunginvaltuusto myöntää Mauno Vanhalalle eron valtuutetun tehtävästä ja toteaa, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Toimi Kankaanniemi valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
2.Kaupunginvaltuusto myöntää Mauno Vanhalalle eron perusturvalautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3.Kaupunginvaltuusto myöntää Mauno Vanhalalle eron Keski-Suomen maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Esityslista:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: