Mikä on Taiteen edistämiskeskuksen, Taiken tehtävä nykypäivän ja tulevaisuuden taide- ja kulttuurikentällä? Kuinka Taiken alueellinen rooli maakunnissa näkyy ja kuuluu? Miten yhteistyötä voidaan jatkossa kehittää Taiken ja kuntien kulttuuripalveluiden kesken? Mitä ajankohtaista Taiken toimintaan kuuluu ja millaisia tulevaisuuden visioita on rakenteilla?

Näistä ja monista muistakin asioista Taiken johtaja Paula Tuovinen tulee kertomaan KUTU Päiville.

Puheenvuoron aikataulu julkaistaan ohjelman valmistuttua toukokuussa

kuva: Taike / Vilhelm Sjöström