Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta päätti 25. huhtikuuta kokouksessaan muun muassa perusturvalautakunnan toukokuun kokouksen siirtämisestä ja ylimääräisen kokouksen järjestämisestä sekä osastonhoitajan viran perustamisesta kouluterveydenhuoltoon. Kokous oli avoin ja tallenne on katsottavissa internetissä.

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta päätti 25. huhtikuuta kokouksessaan muun muassa perusturvalautakunnan toukokuun kokouksen siirtämisestä ja ylimääräisen kokouksen järjestämisestä sekä osastonhoitajan viran perustamisesta kouluterveydenhuoltoon. Kokous oli avoin yleisölle ja tallenne kokouksesta on katsottavissa internetissä.

Perusturvalautakunnan toukokuun 23.5. kokouksen siirto ja ylimääräisen kokouksen järjestäminen 16.5.

Perusturvalautakunta päätti siirtää 23.5.2019 kokouksen järjestettäväksi 22.5.2019 klo 15. Lisäksi perusturvalautakunta päätti järjestää 16.5.2019 ennen iltakoulua ylimääräisen kokouksen klo 15 alkaen.

Osastonhoitajan viran perustaminen kouluterveydenhuoltoon

Perusturvalautakunta päätti perustaa kouluterveydenhuoltoon osastonhoitajan viran.

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen kouluterveydenhuollon piiriin kuuluu 59 perusopetuksen koulua Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten alueella. Oppilaita on noin 15 000. Kouluterveydenhuollon henkilöstöön kuuluu 31,5 vakituista terveydenhoitajaa sekä tällä hetkellä yksi osastonhoitaja. Osastonhoitaja toimii terveydenhoitajien lähiesimiehenä. Kouluterveydenhuollon lääkärityö toteutuu pääosin avosairaanhoidon lääkäreiden virkatyönä.

Kouluterveydenhuollon lähiesimiestyön vahvistaminen on perusteltua muun muassa henkilöstön määrällä sekä kouluterveydenhuollon toimipaikkojen suurella lukumäärällä. Terveydenhoitajat toimivat pääosin ammattikuntansa ainoina edustajina kouluilla ilman kollegiaalista tukea, mikä aiheuttaa erityisiä vaatimuksia lähiesimiestyölle. Lisäksi kouluterveydenhuollon verkosto on huomattavan monialainen ja vaatii saumatonta yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Viran perustamisen kustannuksiin ei ole varauduttu perusturvan toimialan 2019 talousarviossa eikä henkilöstösuunnitelmassa. Hallinnon ryhmä on käsitellyt uuden viran perustamisen 26.3.2019 kokouksessa ja puoltanut sitä. Kustannukset katetaan vuonna 2019 käyttösuunnitelman sisältä ja huomioidaan talousarviovalmistelussa 2020.

Kokouksen esityslista ja liitteet ovat luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7998
Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla keskiviikkona 2.5.2019.
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Kokouksen tallenne katsottavissa netissä

Perusturvalautakunnan kokous oli aiemman päätöksen mukaisesti julkinen ja avoin kokous kaikille kiinnostuneille. Kokouksen voi katsoa jälkikäteen internetissä osoitteessa www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/tilaisuus.


Lisätietoja:
Heidi Rentola, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, p. 040 0537 824
Ulla Kuittu, perusturvan toimialajohtaja, p. 050 353 8310