Asukkaat palaavat julkisille terveysasemilleen marraskuun alussa. Hankasalmen asukkaiden osalta selvitetään vielä mahdollisuutta palvelusetelin käyttöön

Lisätietoja

Jyväskylän avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anu Mutka, p. 014 266 3210
Jyväskylän, Uuraisten ja Hankasalmen valinnanvapauskokeilun projektityöntekijä Miina-Maria Kivelä, p. 014 266 0543

Lisätietoa valinnanvapauskokeilusta

Jyväskylän, Uuraisten ja Hankasalmen valinnanvapauskokeilu päättyy ministeriön rahoituksen päättyessä lokakuun lopussa. Jyväskylän ja Uuraisten asukkaat palaavat tämän jälkeen omien julkisten terveysasemiensa asiakkaiksi. Hankasalmen osalta selvitetään vielä vaihtoehtoisia palveluntuotantotapoja.

Jyväskylän ja Uuraisten osalta tehtiin vastaava selvitys, jonka tuloksena todettiin, ettei näiden kuntien palveluntuotantoa jatketa palvelusetelillä.  

- Ministeriön kokeiluun myöntämän rahoituksen päätyttyä Jyväskylä ja Uurainen panostavat omien julkisten terveyspalveluidensa kehittämiseen. Talousarviossa ei ole myöskään varattu erillistä rahoitusta palvelusetelin käyttöönottoon ministeriön rahoituksen päätyttyä, toteaa avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anu Mutka.

Palvelusetelin käyttöönoton sijaan pyritään mm. lisäämään henkilöstöresurssia omilla terveysasemilla sekä laajentamaan sähköisiä palveluita terveysasemien toiminnassa.

- Myös sähköisiä ajanvarauspalveluita kehitetään ja eri ammattiryhmien välistä työnjakoa vastaanottoaikojen laajentamiseksi lisätään, lupaa palvelujohtaja Anu Mutka.

Hankasalmen kunta haluaa selvittää vielä vaihtoehtoisia palvelun tuotantotapoja terveyspalveluissaan

Hankasalmella aloitti kokeilun aikana uusi palveluntuottaja Hankasalmen Kunnanlääkärit Oy. Hankasalmella noin 400 asukasta on nyt vaihtanut yksityisten palveluntuottajien asiakkaaksi.

Hankasalmen kunnanhallituksen pyynnöstä Jyväskylän kaupunki selvittää vaihtoehtoisia tuotantotapoja avosairaanhoidon palveluiden tuottamiseksi Hankasalmella. Selvityksessä on palveluiden tuottaminen asukkaille jatkossa esimerkiksi palvelusetelillä.

Mikäli palveluseteli päätetään ottaa Hankasalmella käyttöön nykyiset ja mahdolliset uudet palveluntuottajat voivat hakeutua palvelusetelituottajiksi myös kokeilun päättymisen jälkeen. Hankasalmen asukkaat voivat sen jälkeen tehdä valinnan palveluntuottajastaan kuten nykyisessä kokeilussakin. Valmistelun etenemisestä tiedotetaan erikseen kuluvan kevään aikana.

Kokeilun mukainen palvelukokonaisuus nähdään hyvänä asiakkaan näkökulmasta

Valinnanvapauskokeilu on tuottanut Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskukselle paljon arvokasta tietoa siitä, miten asukkaat käyttävät valinnan mahdollisuuttaan, ja miten sekä julkisia että yksityisiä palveluita tulee kehittää kuntalaisten palvelutarpeisiin vastaamiseksi.

Palveluntuottajien kanssa käydyissä keskusteluissa tuottajat totesivat, että kokeilun mukainen palvelukokonaisuus tukee parhaiten asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Myös sitoutuminen vähintään puoleksi vuodeksi valitun palveluntuottajan asiakkaaksi mahdollistaa kokonaisvaltaisen hoidon toteutuksen sekä motivoi asiakkaita oman terveytensä edistämiseen. Tuottajien näkemyksen mukaan tämä ei toteudu, jos palveluseteliä myönnetään yksittäisiin lääkärikäynteihin ja palveluihin.

Info asukkaiden palveluista kokeilun loppuvaiheessa

  • Valinnan tehneitä asukkaita palvellaan yksityisillä palveluntuottajilla (Mehiläinen Oma Lääkärisi, Suomen Terveystalo, Medics24, Hankasalmen Kunnanlääkärit Oy) 31.10.2019 asti.
  • Asiakkaat voivat kokeilun puitteissa listautua yksityisille palveluntuottajille 30.9.2019 saakka. Poikkeuksena on Mehiläinen Oma Lääkärisi, joka palvelee nykyisiä asiakkaita normaalisti, mutta ei ota vastaan uusia asiakkaita 25.4.2019 alkaen.
  • Valinnan tehneille asiakkaille lähetetään asiakaskirje, jossa kokeilun päättymisestä, aikatauluista ja mahdollisista muista huomioitavista asioista kerrotaan erikseen.
  • Hankasalmen kunnan asukkaille tiedotetaan asiasta erikseen, kun selvitys palvelusetelin käyttöönotosta etenee.