Miten yhdistää taide- ja kulttuurialan tuotanto, digitalisaatio ja vanhustyö? Vaasassa useat kotihoidon ja Ikäkeskuksen asiakkaat saavat kotihoidon palveluja, kuntoutumista edistävää ja virikkeellistä toimintaa Alvar-kuvapuhelimen kautta.

"Alvar-palvelun sisällössä on kulttuuri ollut alusta lähtien tärkeä osa ja meillä on ollut viikko-ohjelmassamme joka viikko jotain kulttuurisisältöä vanhuksille. Itse näemme toimintamme tärkeäksi kulttuurikokemuksien mahdollistajana kotona asuville ikäihmisille, jotka syystä tai toisesta ei itse enää pääse kulttuurin äärelle”, toteaa Alvar-palvelun palveluvastaava Tuija Nyby.

Tämän kevään aikana palvelu järjestää muun muassa Alvar-tanssii projektin, joka on osa laajempaa Tänään Kotona- hanketta, jonka tavoitteena on kehittää digitaalisia kulttuuripalveluita ikääntyneille. Projektin aikana vieraillaan Vaasan kaupungin museoissa, taidenäyttelyissä ja kulttuurihistoriallisissa tiloissa, joissa toteutetaan Alvar tanssii –tuokiot. Asiakkaat osallistuvat tuokioihin Alvar-kuvapuhelimen avustuksella.

Tule tutustumaan Alvar palveluun ja Alvar kuvapuhelimeen KUTU Päivien digiklinikalla. Paikalla olevat asiantuntijat, Alvarin palveluvastaava Tuija Nyby ja viriketoiminnan ohjaaja Mira Sparf kertovat Alvar palvelun toiminnasta, valottavat palvelussa tehtävää taiteen- ja kulttuurin tuotantoprosessia sekä kertovat millaisia tuloksia kuvapuhelinpalvelun avulla on saavutettu vanhustyössä.

Klinikan aikataulu julkaistaan ohjelman valmistuttua toukokuussa

Kuva: Alvar-palvelu

Asiasanat: