Asemakaavan muutos vireille

Kalevankatu 8–10 asemakaavan muutos (3. kaupunginosan korttelin 53 tontit 13 ja 14). Asemakaavan muutos on tullut vireille. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen korkealaatuinen asumispainotteinen täydennysrakentaminen.

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla palvelupiste Hannikaisesta. 

Lisätietoja www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vireilla ja palvelupiste Hannikainen, p. 014 266 0108.

Asemakaavoitus

 

Rantaväylän pohjoisosan osayleiskaavaluonnos nähtävänä

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän kaupungin keskustan pohjoispuolella käsittäen valtatie 4:n ja valtatie 9:n alueita sekä rautatiealueita välillä Tourujoki-Aholaita-Seppälä-Lohikoski.

Osayleiskaavaluonnos pidetään nähtävänä 16.4.–17.5.2019 välisen ajan maankäyttö- ja rakennuslain 62§:n sekä -asetuksen 30§:n määräysten mukaisesti palvelupiste Hannikaisessa (Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 katutasossa), jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiaan.

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteensä kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32) tai kirjaamo@jyvaskyla.fi, viimeistään 17.5.2019 ennen klo 15.00. 

Osayleiskaavaa, tiesuunnitelmaa ja tehtyjä selvityksiä esitellään palvelupiste Hannikaisessa järjestettävässä yleisötilaisuudessa keskiviikkona 24.4.2019 klo 18-20:00. Kaava-aineistoon voi tutustua myös internetissä: www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vireilla
 
Lisätietoja antaa asemakaava-arkkitehti Reijo Teivaistenaho, puh. 014 266 5057, etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 

Yhdyskuntasuunnittelu ja paikkatieto
 

Asiasanat: