Päätöspäivä 10.04.2019
Päätösten antopäivä  16.04.2019


179-2019-191
Poikkeamispäätös (MRL 171 §)
Poikkeamishakemus hyväksytään ehdoilla
179-403-23-1
Rakennuksen rakentaminen (uusi rakennus)

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta kaupunkirakennelautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on toimitetta-va kaupunkirakennelautakunnalle 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä oikaisuvaatimusohjeesta.

Juha Kantanen
Kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen päällikkö