Päätös

 Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto on tehnyt päätöksen 9.4.2019 (asia 18) oikaisuvaatimusasiassa, joka koskee rikosseuraamuslaitoksen avovankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston, palvelukeskuksen asuinrakennuksen, pajarakennuksen ja jäte-/varastokatoksen rakennuslupaa.

Julkipanoilmoitus

 Julkipanoilmoitus on nähtävillä 15.4- 16.5.2019 Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Vapaudenkatu 32, Jyväskylä.

 Päätöksen antopäivä

16.4.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon.

Valitusaika päättyy

 Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.  Valitusaika päättyy 16.5.2019.

 Rakennus- ja ympäristöjaoston päätös on nähtävillä valitusaikana Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

 Rakennus- ja ympäristöjaosto