Omaolossa voit arvioida tarvitseeko vaivasi lääkäriä tai hoitajaa, vai riittääkö itsehoito.

Uusi sähköinen sote-palvelu, Omaolo, lanseerattiin asukkaiden ja ammattilaisten käyttöön helmikuun 2019 alussa kolmella terveydenhuollon oirearviolla ja kolmella sosiaalihuollon palveluarviolla. 11.4.2019 Omaolon sisällöt laajenivat viidellä terveydenhuollon oirearvioilla: Korvan kipu tai lukkoisuus, Kurkkukipu tai nieluoire, Yskä, Olkapään kipu, jäykkyys tai vamma sekä Polven oire tai vamma. Lisäksi palveluun julkaistiin ruotsin kielen kielituki.

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen alueella oirearviot ovat käytössä Keskustan, Kyllön, Huhtasuon, Kuokkalan ja Palokan terveysasemilla, opiskeluterveydenhuollossa sekä Kyllön kuntoutus- ja fysioterapiapalveluissa sekä nyt myös Sampoharjun (Vaajakoski), Uuraisten ja Hankasalmen terveysasemilla.

Omaolo tavoittaa tällä hetkellä n. 2,5 milj. asukasta ja se on käytössä Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä, Oulussa, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymässä, Porvoossa, Siun Sotessa, Tampereella, Turussa ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Myös muut palvelun kehittämisessä olleet alueet, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kuopio sekä Sodankylä ottavat Omaolo-palvelun käyttöön lähitulevaisuudessa.

Omaolon oirearviot perustuvat Kustannus Oy Duodecimin lääketieteelliseen tietokantaan eli viimeisimpään tutkittuun tietoon ja käypä hoito -suosituksiin. Käyttäjä saa Omaolon kautta juuri omaan tilanteeseensa sopivan ohjauksen valitsemansa kunnan tai sairaanhoitopiirin palveluiden pariin - mikäli hänen tilanteensa niin vaatii. Hoitosuositus voi vaihdella esimerkiksi kiireelliseen ohjaukseen alueen päivystykseen, suoraan sähköiseen yhteydenottoon tai ajanvaraukseen esimerkiksi hoitajalle, lääkärille tai vaikka fysioterapeutille tai kotona toteutettaviin hoito-ohjeisiin riippuen aina käyttäjän yksilöllisistä vastauksista. 

Palveluarvioiden avulla käyttäjä voi arvioida millaista tukea tai apua hänen tai hänen läheisensä elämäntilanteeseen olisi tarjolla. Arviot pohjautuvat lainsäädäntöön ja yhteisesti sovittuihin kriteereihin. Tiedot voi tallentaa itselleen Omaoloon. Palvelu suosittelee laajasti myös kolmannen sektorin palveluita, joista voisi olla hyötyä ja apua henkilön elämäntilanteessa.

Omaolo-palvelun tavoitteena on tarjota suora, 24/7 käytettävissä oleva, väylä oman tilanteen arviointiin sekä tarvittaessa suoraan sähköiseen yhteydenottoon ja kommunikointiin oman alueen terveyden- ja sosiaalihuollon kanssa. Yhtä lailla tärkeää on edistää hoidon- ja palvelun tarpeen arvioinnin tasalaatuisuutta asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta. Omaolo-palvelulla ei ole tarkoitus korvata jo olemassa olevia palvelukanavia vaan tuoda niiden rinnalle uusi sähköinen tapa asioida ajasta ja paikasta riippumatta.

Omaolon sisällöt laajenevat vuoden 2019 aikana ja sinne tuodaan lisää oirearviota, kokonaisvaltainen hyvinvointitarkastus ja hyvinvointivalmennuksia sekä neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon määräaikaistarkastusten esitietolomakkeita.

Lisätietoja: 
Projektipäällikkö Katrianna Rantanen, p. 050 349 4512, Jyväskylän kaupunki

Omaolo.fi
www.jyvaskyla.fi/terveys

Omaolon kehittämisestä ja levittämisestä vastaa valtion kehitysyhtiö SoteDigi Oy. Omaolossa ovat mukana Helsinki, Espoo, Turku, Tampere, Oulu, Siun Sote, Hämeenlinna, Kuopio, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä, Porvoo, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit. Palvelu leviää myös uusille alueille vuoden 2019 aikana.