Keski-Suomen Pelastuslaitos ja sen työntekijöitä edustavat henkilöstöjärjestöt tapasivat tänään perjantaina 12.4.2019 tarkoituksenaan löytää yhteisymmärryksessä henkilöstön psykososiaalisen kuormituksen lieventämiskeinoja.

Lisätietoja:

- pelastusjohtaja Simo Tarvainen, Keski-Suomen pelastuslaitos, p. 040 589 8033, simo.tarvainen(a)jkl.fi
- henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä, Jyväskylän kaupunki, p. 040 761 8760, arja.aroheina(a)jkl.fi

Tapaamisessa perustettiin aikataulutettu projekti, jota lähtee vetämään työhyvinvointisuunnittelija Tuuli Leino 1.5.2019 alkaen. Projektin valmistelutyö tehdään pienemmässä ryhmässä, johon kuuluvat Leinon lisäksi työsuojeluvaltuutettu Marko Lehtonen, palopäälliköt Mikael Monthan ja Juha Saario, palvelussuhdepäällikkö Reetta Kiiskinen ja työturvallisuuspäällikkö Veijo Koskinen sekä henkilöstöjärjestöistä Jari Niutanen ja Kimmo Ahonen.

12.4. pidetyssä kokouksessa luonnosteltiin projektin alustavaa sisältöä ja aikataulua siten, että varsinainen konkreettinen työ voisi alkaa mahdollisimman nopeasti. Työaikaan liittyvät muutokset – kuten esimerkiksi työajan rytmityksen muutokset – ovat mahdollisia aikaisintaan kahden tasoittumisjakson jälkeen syyskuussa.

Pelastuslaitos antoi 29.3.2019 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle sen pyytämän työterveyshuollon lausunnon henkilöstön psykososiaalisten kuormitustekijöiden terveydellisestä merkityksestä. Työterveys Aalto Oy:n arvioinnin perusteella terveydellinen riski on 4 asteikolla 1–5. Tämä terveydellinen riski on merkittävä ja edellyttää työnantajalta suunnitelmallisia toimenpiteitä. Pelastuslaitos antoi aluehallintovirastolle 29.3. tiedoksi myös alustavan suunnitelman siitä, mihin toimenpiteisiin työnantaja ryhtyy lausunnon perusteella. Tämänpäiväinen tapaaminen kuului suunnitelmassa mainittuihin toimenpiteisiin.

Asiasanat: