Jyväskylän Lasten parlamentin edustajat kokoontuvat kevättoimintakauden päätapahtumaan, Suuristuntoon, tiistaina 16.4. klo 9.00-14.00 Jyväskylän kaupungintalolle. Päivä käynnistyy yhteisellä avauksella, jonka jälkeen edustajat siirtyvät työpajoihin keskustelemaan talven aikana kouluilta kerätyistä aiheista.

Invalid Scald ID.

Tänä vuonna työpajoissa pureudutaan muun muassa liikkumiseen, harrastamiseen ja liikuntapaikkoihin sekä ajankohtaiseen kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen. Klo 13 alkaen Lasten parlamentin edustajat ja Jyväskylän kaupungin päättäjät keskustelevat lasten oikeuksista ja niiden toteutumisesta Jyväskylässä.  

Oppilaiden osallistuminen oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin on keskeistä perusopetuksen uudistuneessa opetussuunnitelmassa. Jyväskylän Lasten parlamentin toiminta on osa opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen osa-aluetta. Vuosiluokkien 1-6 oppilaat pääsevät tuomaan keskusteluun heidän näkökulmastaan kiinnostavia kehittämisen kohteita. Kehittämisen teemoja käydään ensin läpi alueellisissa Pikkuparlamenteissa, joista asiat tuodaan Jyväskylän Lasten parlamentin Suuristuntoon jatkokäsittelyyn. Jyväskylän Lasten parlamentin Suuristunto koostuu alueellisten Pikkuparlamenttien keskuudestaan valitsemista edustajista. 

Lisätietoja: 
koordinaattori Turo Teittinen, Jyväskylän Lasten parlamentti, puh. 044 515 5336