Jyväskylän perusopetuksen 5. ja 8. -luokkalaisten fyysistä hyvinvointia on mitattu syksyn 2018 aikana Move!-järjestelmällä. Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa koululaisia omatoimiseen fyysisen toimintakyvyn huolehtimiseen.  

Lisätietoja: 
koordinaattori Jon Salminen, Jyväskylän Liikkuva koulu –toiminta, puh. 014 266 0880  
palveluesimies Minna Kuutti, varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen palvelu- ja kehittämisyksikkö, puh. 014 266 8452 
Move!-tulokset 2018  
   

Jyväskylässä mittauksiin osallistui yhteensä 2661 oppilasta. Viidesluokkalaisia oli 1384 ja kahdeksasluokkalaisia 1277 oppilasta. Koko maassa osallistujia oli yhteensä 93 069 viides- ja kahdeksasluokkalaista.

Move! mittaa fyysistä toimintakykyä kahdeksanosaisen mittariston avulla 

Move!-järjestelmässä  oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja kartoitetaan kahdeksan osa-aluetta sisältävän mittariston avulla. Tuloksista oppilas, oppilaan huoltaja, opettajat ja kouluterveydenhuolto saavat tietoa oppilaiden sen hetkisestä fyysisestä toimintakyvystä ja sen yhteydestä oppilaan hyvinvointiin sekä opastusta, millaisilla toimenpiteillä oppilaan fyysistä toimintakykyä voidaan edistää.  

–Jyväskylän viides- ja kahdeksasluokkalaisten tulokset ovat pääosin kaikilla osa-alueilla paremmat tai samalla tasolla kuin koko maan tulosten keskiarvo. Ainostaan kehonliikkuvuutta mittaavassa alaselän ojennus täysistunnossa -osa-alueella jyväskyläläisten tulokset jäivät sekä tyttöjen että poikien osalta alle koko maan keskiarvon, toteaa koordinaattori Jon Salminen Jyväskylän Liikkuva koulu –toiminnasta.  

Yksittäisen oppilaan Move!-tuloksia hyödynnetään huoltajien luvalla kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa. Kouluterveydenhoitajat jakavat, osana Liikkuva koulu –toimintaa, liikuntaseteleitä oppilaiden omaehtoisen liikunnan lisäämiseksi. Luokkakohtaisia tuloksia hyödynnetään luokkien omaehtoisen toiminnan suunnittelun ja laajan terveystarkastuksen lisäksi myös yhteisöllisessä oppilashuollossa. 

Move!- fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kehittämä järjestelmä. Perusopetuksen 5. ja 8. luokkalaisten fyysistä toimintakykyä on mitattu järjestelmän avulla Suomen peruskouluissa vuodesta 2016 alkaen.