Jyväskylän kaupunki on aloittanut työskentelyn Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelman parissa. Jyväskylä valittiin vuoden 2019 alussa Ikäinstituutin koordinoimaan kolmevuotiseen ohjelmaan yhdessä 17 muun kunnan kanssa. Paikallisia yhteistyökumppaneita ohjelmassa ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän kaupungin perusturvan toimiala, Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelut, Jyväskylän kansalaisopisto, Jyväskylän seurakunta, Keski-Suomen liikunta ry sekä useat muut paikalliset järjestöt ja yhdistykset.

Ohjelmatoiminnan tavoitteena on kehittää senioreille toimivaa liikuntapolkua eri palveluiden välillä sekä lisätä liikuntamahdollisuuksia kehittämällä muun muassa asuinympäristöissä tapahtuvaa liikuntaa. Alkuvuoden aikana tavoitteiden toteuttamiseksi on perustettu pienempiä työryhmiä, joiden avulla toimintoja viedään eteenpäin. Työryhmät keskittyvät senioreiden kaatumisten ennaltaehkäisyyn sekä voima- ja tasapainoharjoittelun, vapaaehtoistoiminnan ja prosessimallisen liikuntaneuvonnan ja palveluohjauksen kehittämiseen. Vapaaehtoistoiminnan kohdalla on tarkoituksena kehittää erityisesti senioreiden lähellä eli asuinalueilla tapahtuvaa kortteliliikuntaa.

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut tekevät kevään aikana kartoitusta Jyväskylän alueella tarjolla olevista senioreiden liikuntaryhmistä ja –palveluista. Kartoitusta tehdään Ikäinstituutin Webropol-kyselyn avulla, johon vastauksia toivotaan kaikilta senioreille liikuntapalveluja tuottavilta toimijoilta. Liikuntapalvelut haastavatkin nyt paikalliset toimijat mukaan yhteistyöhön senioreiden liikuntapalveluiden parissa, ja ilmoittamaan omat senioreiden liikuntaryhmät mukaan toimintaan.

Paikallisten ryhmien ja palveluiden ilmoitusaikaa on keskiviikkoon 11.5. asti ja ne ilmoitetaan osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin....

Kesällä tarjolla liikunnallista toimintaa senioreille

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut ovat huomioineet seniorit kesän liikuntaohjelmassaan Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmaa tukien. Ohjelmassa on tarjolla muun muassa Senioreiden kesäjumpan nimellä kulkevia voima- ja tasapainojumppia eri kaupunginosissa, ulkokuntopiirejä hyödyntäen Jyväskylän eri ulkokuntosaleja, luontopolkukävelyjä tutustuttaen senioreita kaupungin alueella sijaitseviin luontopolkuihin sekä erillinen luontoliikuntatapahtuma kesäkuun alussa Mämminiemen virkistysalueella.

Lisätietoa Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmasta sekä senioreiden kesän liikuntaohjelmasta on saatavilla Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen verkkosivuilta  https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/senioriliikunta/voimaa-vanhuuteen-ohjelma

Lisätietoja

Lotta Lepoaho, senioriliikunnan vastaava liikunnanohjaaja
p. 014 266 4276, lotta.lepoaho[a]jkl.fi