Tiistaina 16.4. kokoontuva kaupunkirakennelautakunta saa käsittelyynsä Oskarinkujan, Pajapellontien, Eteläportin ja Kortepohjan päiväkotikoulun asemakaavamuutokset.

Kortepohjan päiväkotikoulun asemakaavamuutos hyväksymiskäsittelyyn

Kortepohjan päiväkotikoulun asemakaavamuutos etenee hyväksymiskäsittelyyn. Tavoitteena on mahdollistaa uuden, nykyistä koulua laajemman päiväkotikoulun rakentaminen. samaan yhteyteen toteutetaan tilat myös Kortepohjan kirjastolle.

Asemakaava mahdollistaa päiväkotikoulun rakentamisen enintään kolmikerroksisena. Rakennuksen tulee olla laadultaan korkealaatuinen ja soveltua julkisivuiltaan Kortepohjan merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Kaavan tiedot: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1025

Pajapellontie ehdotusvaiheeseen

Keljonkankaan Pajapellontiellä on käynnissä asemakaavamuutos, jonka tavoitteena on muuttaa asuinkerrostalolle ja rivitalolle varatut tontit omakotitalorakentamiselle. Omakotitalorakentamisen katsotaan sopeutuvan alueella jo olemassa olevaan rakennuskantaan kerros- ja rivitalorakentamista paremmin. Asemakaavamuutokseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Kaavan tiedot: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1030

Oskarinkuja ehdotusvaiheeseen

Tikkakosken Oskarinkujalla on käynnissä asemakaavamuutos. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen jakaminen kahdeksi tontiksi niin, ettei yhdellä tontilla ole erilaisia asemakaavamääräyksiä. Rakennusoikeuden määrä pyritään säilyttämään ennallaan.

Kaavan tiedot: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1023

Eteläportti ehdotusvaiheeseen

Eteläportin asemakaavamuutos on etenemässä ehdotusvaiheeseen. Alueen asemakaavaa muutetaan erilaisia käyttötarkoituksia, kuten muun muassa liike-, työpaikka- ja varastointia mahdollistavaksi kaavaksi. Tilaa vievän kaupan ja päivittäistavarakaupan suuryksikköjen rakentaminen Eteläporttiin on mahdollista yleiskaavan määräämässä laajuudessa. Lisäksi mahdollistetaan tavanomainen teollisuus- ja toimistorakentaminen. Joustavilla kaavamerkinnöillä mahdollistetaan Eteläporttiin mahdollisimman monia toimintoja ja toimijoita.

Myös ekologisuuteen kiinnitetään huomiota. Alueelle mahdollistetaan tuuligeneraattoreiden ja mainospylväiden rakentaminen. Kaikkiin rakennuksiin saa toteuttaa viherkatot ja aurinkopaneeleja tai muita aurinkokeräimiä.

Kaavan tiedot: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1010