Jyväskylän Kangas on kaupungin keskustan välittömään läheisyyteen entiselle tehdasalueelle rakentuva älykäs, ekologinen ja luova kaupunginosa.  Kaupungin keskusta-alueen merkittävimmän kaupunkikehityshankkeen tavoitteena on rakentaa Kankaasta 5000 asukkaan ja 2101 työpaikan koti vuoteen 2040 mennessä.

Kankaalla toteutetaan ansiokkaasti prosenttikulttuuria, jolloin noin yksi prosentti Kankaan tonttimyyntituloista ja rakentamisen kustannuksista ohjataan kulttuuriin, taiteeseen ja tapahtumiin koko rakentamisen ajan. Kulttuuriin ja taiteeseen ohjautuu alueen rakentumisen aikana n. 5,5-6 milj. euroa. Prosenttikulttuurin toteuttamisesta ja taidehankintojen huollosta vastaa Kankaan Palvelu Oy, joka hallinnoi ja ylläpitää myös mm. alueen yhteispiha-alueita sekä jätehuoltojärjestelmää.

Prosenttikulttuuri eroaa ns. perinteisestä prosenttiperiaatteesta siten, että sen avulla alueelle toteutetaan pysyvien taidehankintojen lisäksi tilapäistä ja esittävää taidetta, kuten teatteria, sirkusta, konsertteja, elokuvia sekä tapahtumia. Kankaalle toteutettava taide on ilahduttavaa, nokkelaa ja ihmisläheistä, joka usein myös integroituu osaksi muuta rakentamista. Taide voi toimia myös orientoivana tai interaktiivisena osana ja joidenkin taidehankintojen sisältö muuttuu jatkuvasti. Taidehankintojen ja kulttuuritapahtumien avulla vahvistetaan Kankaan identiteettiä, omaleimaisuutta ja vetovoimaa sekä lisätään asukkaiden ja alueella toimijoiden yhteisöllisyyttä sekä ylpeyttä omasta asuinalueestaan.

Klinikalla prosenttikulttuurin rahoitusta, hallintoa ja käytännön toteutusta Kankaalla esittelevät Taidekoordinaattori Kirsi Pitkänen ja Kulttuurituottaja Vilja Ruokolainen. Tule tutustumaan ja keskustelemaan prosenttikulttuurin toteuttamisesta!


Klinikan aikataulu julkaistaan ohjelman valmistuttua toukokuussa

Asiasanat: