Valvontatiimissä aloittaa neljäs valvontakoordinaattori ennen vappua. Jyväskylän kaupunki saa aluehallintovirastolta kiitoksia toimivasta yhteistyöstä.

Jyväskylän vanhuspalveluihin perustettiin oma valvonta- ja ostopalvelutiimi tammikuussa 2016. Valvontatiimissä aloitti tuolloin kaksi valvontakoordinaattoria. Valvontaa vanhuspalveluissa toteuttivat ennen tiimin perustamista vanhuspalveluiden päälliköt ja johtaja. Tällä hetkellä vanhuspalvelujen valvonnasta vastaa kolme valvontakoordinaattoria ja neljäs aloittaa 29. huhtikuuta. 

Vanhuspalvelujen valvonnan tehtävänä on edistää ja valvoa lakien, asetusten, suositusten ja sopimusten noudattamista vanhuspalvelujen omassa tuotannossa sekä ostopalveluissa. Valvontakoordinaattorin työ vaatii vanhuspalveluihin ja valvontaan liittyvien säädösten hyvää tuntemusta.  

Selvityspyyntöjen määrä moninkertaistunut

 Lisätyövoiman tarve on kasvanut viime vuosien aikana. Valvontaan viime vuonna tulleiden selvityspyyntöjen määrä on viisinkertaistunut verrattuna aloitusvuoteen 2016. Valtaosaltaan selvityspyynnöt ovat omaisten esittämiä huolia hoidon ja hoivan toteutumisesta eri palveluissa.

-Viime vuonna selvityspyyntöjä tai reklamaatioita tuli valvontatiimille 192, kun vuonna 2016 niitä tuli vain 41. Kasvu on ollut huimaa ja alleviivaa työn tarpeellisuutihmineta, vanhuspalvelujen palvelujohtaja Maarit Raappana toteaa. 

Valvontatiimin toiminta perustuu lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista. Kunnan toimielimen velvollisuus on ohjata ja valvoa alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja. Valvontaa toteutetaan ensisijaisesti antamalla palvelujen tuottamisessa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa palveluntuottajalle sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Ohjaukseen ja neuvontaan liittyviä tehtäviä valvontatiimillä oli viime vuonna 67.

Jyväskylän vanhuspalveluissa valvonta kohdennetaan yksityisten toimijoiden lisäksi myös omaan tuotantoon. Valvontatiimi tekee sekä ennalta sovittuja valvokäsi kädessäntakäyntejä että yllätyskäyntejä kaikkiin Jyväskylän alueella toimiviin vanhuspalvelujen toimintayksiköihin. Toimintayksiköihin tehtävät ennalta ilmoittamattomat käynnit voivat olla myös aluehallintoviraston toivomia valvontatehtäviä.

-Vuonna 2018 ennalta sovittuja käyntejä yksiköihin tehtiin 39 kertaa ja ennalta ilmoittamattomia 22 kertaa. Valvottavia yksiköitä on kaikkiaan noin 300, kertoo Maarit Raappana.

Aluehallintoviraston kanssa tiivistä yhteistyötä

Jyväskylän vanhuspalvelujen valvontatiimi tekee tiivistä yhteistyötä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ja tarvittaessa Valviran kanssa valvonta- ja ohjaustyössään. 

-Jyväskylän vanhuspalvelujen valvontatiimi on ollut erittäin merkityksellinen valvontakokonaisuuden hallinnassa myös aluehallintoviraston näkökulmasta. Jyväskylän kaupunki vastaa poikkeuksellisen hyvin valvontavastuuseensa. Palveluja arvioidaan samoin periaattein, olivat ne sitten yksityisiä tai kunnan omaa tuotantoa. Valvontatiimi on käytännössä myös ylitarkastajan työtiimi, jonka kanssa yhteistyö on viikoittaista, välillä jopa päivittäistä. Tiimissä on aina valmiudet vastata avin esittämiin valvontapyyntöihin nopealla aikataululla. Yhteistyö on erittäin ammattitaitoista ja joustavaa, kiittää ylitarkastaja Jaana Aarnio aluehallintovirastosta.

Lisätietoa antaa: palvelujohtaja Maarit Raappana, puh. 014 266 3634