Jyväskylän kaupunki järjesti kaikille kuntalaisille avoimen osallisuusfoorumin torstaina 4.4. vesiliikuntakeskus AaltoAlvarissa. Tilaisuudessa esiteltiin suunnitelmia AaltoAlvarin tulevasta kylpyläosaston peruskorjauksesta sekä mahdollisesta laajennusosasta. Valmistelussa olevan hankesuunnitelman osa-alueista oli kertomassa kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, rakennuttajapäällikkö Tuija Lepistö tilapalveluista sekä ja asemakaava-arkkitehti Nana Pentti kaupunkirakenteen toimialalta.

Suunnitelmista käytiin keskustelua ja kehitysehdotuksia kerättiin työpajamenettelyllä. Mahdollisina ongelmina muun muassa nähtiin alueen pysäköintitilojen puute ja tilojen esteettömyys, kun taas mahdollisuuksina koettiin allastilojen monikäyttöisyyden kehittäminen, opasteiden parantaminen ja seurayhteistyön lisääminen. Suurimpana tilojen käytettävyyttä parantavana tekijänä nousi esille allaspinta-alan lisääminen.

Kuntalaisilta ja käyttäjiltä kerättiin kehittämisehdotuksia jo maaliskuussa Maptionnaire-kyselyn ja sähköpostin kautta. Kehittämiskohteina esille nousivat esimerkiksi allaspinta-alan lisääminen, allassyvyyksien huomioinen sekä kylpylän terapialaitteiden parantaminen. Esille nousi myös huoli ympäristöystävällisyyden lisäämisestä energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen avulla. Kyselyvastauksia annettiin yhteensä 372 kappaletta ja ne olivat laadultaan kehittämispositiivisia. Kaikki vastaukset ovat luettavissa hankkeen verkkosivuilta.

Hankesuunnitelman teko jatkuu

Vesiliikuntakeskuksen asemakaavaan on haettu muutosta peruskorjaus- ja laajennushankkeen mahdollistamiseksi ja tavoitteena on saada lainvoimainen asemakaava voimaan syksyllä 2019. Kaupungin luottamuselimet käsittelevät hankesuunnitelmaa arviolta syksyllä 2019 hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen. Varsinaisen suunnitteluvaihe käynnistyy vuonna 2020 ja peruskorjaus vuonna 2021. Rakentaminen toteutetaan vaiheittain siten, että AaltoAlvari voidaan pitää avoinna kaikkien vaiheiden aikana ja siten, ettei erillisiä väistötiloja tarvita.

Hankesuunnitelman ja uudistamistoimenpiteiden päätavoitteina on luoda AaltoAlvariin mahdollisuus järjestää palvelut ympärivuotisesti, mahdollistaa käyttö kaikille käyttäjäryhmille, lisätä asiakkaiden käytössä olevaa vesipinta-alaa, parantaa kuntosalin olosuhteita sekä parantaa taloteknisten ominaisuuksien käytettävyyttä, huollettavuutta, elinkaarikustannuksia ja ympäristöystävällisyyttä. Lisäksi tavoitteena on kehittää kokonaisuutta niin, että jatkossa AaltoAlvaria voisi käyttää 500 000 kävijää vuosittain.

Tietoa hankesuunnittelusta ja kyselyn vastaukset ovat luettavissa osoitteessa https://www.jyvaskyla.fi/aaltoalvari/peruskorjaus

Tietoa asemakaavasta https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1028

Lisätietoja

hankesuunnittelija Esa Naukkarinen, vesiliikuntakeskus AaltoAlvari
esa.naukkarinen[a]jkl.fi, p. 014 266 4307

suunnittelija Tanja Räty, osallisuus
tanja.raty[a]jkl.fi, p. 014 266  4241