Jyväskylässä perusopetuksessa järjestetään oman äidinkielen opetusta oppilaille, jotka puhuvat äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea. Opetusryhmiin voi osallistua myös oppilas, joka on asunut vuosia ulkomailla ja haluaa Suomeen palattuaan ylläpitää opittua kielitaitoa.  

Oman äidinkielen opetuksen haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Ilmoittautuminen elokuussa 2019 alkavaan opetukseen on käynnissä. Sähköinen ilmoittautumislomake on avoinna 31.5.2019 saakka.

Oman äidinkielen opetus on perusopetuksen opetussuunnitelman lisäopetusta. Opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa. Tunnit pidetään normaalin lukujärjestyksen ulkopuolella iltapäivisin ja iltaisin eri puolilla Jyväskylää. Oman äidinkielen opetukseen osallistunut oppilas saa keväällä arvioinnin opiskelemastaan kielestä.  

Opetusryhmän perustamisen edellytyksenä, että lukukauden alussa vähintään neljä oppilasta on hakenut ryhmään ja, että kieleen löytyy opettaja. Vähemmistökielissä (suomalainen viittomakieli, saamen eri kielet sekä romani eli kaaleen kieli) oppilasryhmän minimikoko on kaksi oppilasta. Opetusryhmät muodostetaan oppilaiden ikätason ja kielitaidon mukaan. Ryhmään voi kuulua eri ikäisiä oppilaita 6-vuotiaasta 18-vuotiaaseen ja oppilaat voivat olla eri kouluista. 

Jyväskylän perusopetuksessa on lukuvuonna 2018-2019 annettu oman äidinkielen opetusta 19 kielellä ja opetukseen on osallistunut 550 esi-, perusopetuksen ja toisen asteen oppilasta. 
 
Lisätietoja: 
palvelupäällikkö Pia Bärlund, kieli- ja kulttuuriryhmien opetus, puh. 014 266 4889 
Jyväskylän perusopetuksen kieli- ja kulttuuriryhmien opetus