Jyväskylän kaupungin vesiliikuntakeskus AaltoAlvariin on suunnitteilla kylpyläosaston peruskorjaus ja laajennus, sekä näihin tiloihin liittyvä teknisten tilojen laajennus. Tästä kokonaisuudesta Jyväskylän kaupunki on tekemässä hankesuunnitelmaa ja maaliskuun aikana kuntalaisilta on kerätty kehittämisajatuksia suunnitelmaa koskien. AaltoAlvarin hankesuunnitelmaa ja kehittämisajatuksia esitellään torstaina 4.4. klo 18-20 kaikille avoimessa osallisuusfoorumissa AaltoAlvarin monitoimitilassa, osoitteessa Pitkäkatu 2. Tilaisuudessa on vielä mahdollisuus kertoa omat kehitysehdotukset AaltoAlvaria koskien sekä osallistua keskusteluun.

Kuntalaiset ja muut AaltoAlvarin käyttäjät pääsivät antamaan kehitysehdotuksia Maptionnaire-kyselyn ja sähköpostin kautta maaliskuussa. Kyselyyn vastattiin runsain määrin, mikä kertoo omalta osaltaan AaltoAlvarin merkittävyydestä liikuntapaikkana. Kyselyn tulosten lisäksi osallisuusfoorumissa käsitellään laajemmin hankesuunnitelman rakentumista. Liikuntapalvelujen osasta tässä kokonaisuudesta kertoo palvelujohtaja Ari Karimäki, tilapalvelujen näkökulmasta rakennuttajapäällikkö Tuija Lepistö ja kaavoitusasioista asemakaava-arkkitehti Nana Pentti.

AaltoAlvarin peruskorjaus, hankesuunnitelma ja asemakaava

AaltoAlvarin kylpyläosasto on teknisen peruskorjauksen tarpeessa lähivuosina. Laajennussuunnitelma liittyy mahdollisen lisäaltaan sekä teknisten tilojen toteuttamisen edellytyksiin. Hankesuunnitelmassa tullaan käsittelemään pääasiassa niitä AaltoAlvarin tiloja, mitä vuosien 2011–2012 peruskorjaushanke ei koskenut.

Asemakaavan muutosta on haettu peruskorjaus- ja laajennushankkeen mahdollistamiseksi.  Kaupungin luottamuselimet käsittelevät hankesuunnitelmaa arviolta syksyllä 2019 hankesuunnitelman valmistumisen ja asemakaavaprosessin jälkeen. Kaupungin talonrakennuksen taloussuunnitelmassa on varauduttu kohteen suunnittelun käynnistämiseen vuonna 2020 ja peruskorjauksen aloitukseen vuonna 2021. Rakentaminen toteutetaan vaiheittain siten, että AaltoAlvari voidaan pitää avoinna kaikkien vaiheiden aikana ja siten, ettei erillisiä väistötiloja tarvita.

Tietoa hankesuunnitelmasta https://www.jyvaskyla.fi/aaltoalvari/peruskorjaus

Tietoa asemakaavasta https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1028

Lisätietoa

hankesuunnittelija Esa Naukkarinen, vesiliikuntakeskus AaltoAlvari
esa.naukkarinen[a]jkl.fi, p. 014 266 4307

suunnittelija Tanja Räty, osallisuus
tanja.raty[a]jkl.fi, p. 014 266  4241