Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen kouluPT-toiminta käynnistyi syksyllä 2018 Palokan yhtenäiskoululla. Tämän kevään aikana toiminta laajenee myös Kuokkalan ja Huhtasuon yhteinäiskouluille. KouluPT:t eli personal trainerit ovat liikuntapalvelujen alueellisia liikuntaneuvojia, jotka järjestävät henkilökohtaista liikunta- ja ravintoneuvontaa yläkouluikäisille, eli 7.-9.-luokkalaisille koulupäivän aikana. Toiminta on oppilaille maksutonta ja osa Liikkuva koulu -toimintaa.

KouluPT-toimintaan pääsee mukaan liikunnanopettajan, kouluterveydenhoitajan tai oman vanhemman suosittelemana. Huoltaja varaa nuorelle ensimmäisen ajan oman koulun Personal Trainerilta. Jatkossa kouluPT ja nuori sopivat keskenään ajat seuraaville tapaamisille. Tapaamiset sovitaan siten, ettei nuori ole aina samalta oppitunnilta pois.

KouluPT-toimintaa on pilottivaiheessa suunniteltu yhdessä nuorten kanssa. Toiminnan tavoitteena on kertoa liikunnan, ravinnon ja unen merkityksestä, auttaa nuoria saamaan lisää energiaa päiviin sekä auttaa löytämään mieleisiä liikuntaharrastuksia.

Liikkuva koulu –toiminta aktivoi lasten ja nuorten koulupäiviä, joissa istutaan vähemmän ja liikutaan enemmän. Jyväskylässä oppilaiden aktivoiminen liikkumaan koulupäivän aikana eri tavoin on osa kaikkien koulujen koulupäiviä, myös kerhoissa sekä aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkärissä.  Koulun liikunnallista toimintakulttuuria kehitetään yhteistyössä varhaiskasvatus-, perusopetus-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen kanssa. KouluPT-toiminta on yksi keino lisätä yläkouluikäisten oppilaiden liikkumista.

Lisätietoja

Reeta Jääskeläinen, liikunnanohjaaja
p. 014 266 7530, 050 311 8562, reeta.jaaskelainen[at]jkl.fi

http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/koulupt

Asiasanat: