Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta päätti 21. maaliskuuta kokouksessaan muun muassa sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan järjestämisestä ja asiakasmaksusihteerin ja sosiaaliohjaajan virkojen perustamisesta perusturvan toimialalle.

Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan järjestäminen

Perusturvalautakunta päätti, että sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta järjestetään kilpailuttamalla palveluntuottajat hankintalain mukaisesti. Kilpailutus tehdään vuoden 2019 aikana. Valittavat palveluntuottajat aloittavat toimintansa aikaisintaan vuoden 2020 alkupuolella.

Sosiaalihuoltolain 27 §:n mukainen työtoiminta on kuntouttavaa ja henkilön työkykyä kartoittavaa. Palvelu on tarkoitettu niille sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaille, jotka ovat työelämän ulkopuolella ja olleet pitkään pois työelämästä tai muusta aktiivisesta toiminnasta.

Sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa voidaan järjestää työpajalla, toimintakeskuksissa tai vastaavassa paikassa ryhmämuotoisena toimintana. Asiakkaat ohjautuvat palveluun aikuissosiaalityön tai vammaispalveluiden kautta. Sosiaalityöntekijä tekee palvelutarpeen arvioinnin sekä asiakassuunnitelman yhteistyössä asiakkaan ja hänen tarpeitaan vastaavan palveluverkoston kanssa sekä päätöksen työtoiminnasta.

Työtoimintaan osallistuu vuosittain 50-70 henkilöä. Tällä hetkellä Jyväskylän kaupungilla on sopimus sosiaalihuoltolain mukaisesta toiminnasta Sovatek-säätiön kanssa. Lisäksi sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa järjestetään muutamalle asiakkaalle vammaispalveluissa kaupungin omana palveluna Korpilahden ja Vaajakosken toimintakeskuksissa.

Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan järjestämistä käsiteltiin perusturvalautakunnan kokouksessa 28.10.2018, jossa asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Uudelleen valmistelun myötä sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan järjestämisestä tehtiin vaikutusten ennakkoarviointi. Vaikutusten ennakkoarvioinnin perusteella sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta tulisi järjestää kilpailuttamalla palveluntuottajat, sillä kaikilla asiakkailla ei ole riittävästi voimavaroja ja osaamista käyttää onnistuneesti palvelusetelin mahdollistamaa valinnanvapautta kuntoutumisensa kannalta. Palvelun tuottamistapa ei suoraan vaikuta sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan kaupungille tuottamiin kustannuksiin.

Vaikutusten ennakkoarviointiin osallistui kaupungin työntekijöistä koostuva valmistelijaryhmä sekä tuottajien, järjestöjen ja tilaajan edustajia.  Myös työtoiminnassa olevia asiakkaita, aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöitä ja aikuispsykiatrian työntekijöitä haastateltiin. Lisäksi Siun sotesta kysyttiin kokemuksia työtoiminnan tuottamisesta palvelusetelillä.

Ehdotus Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäseneksi

Perusturvalautakunta päätti ehdottaa Jyväskylän kaupungin nimeämäksi hallituksen jäseneksi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry:n hallitukseen Päivi Kalilaista.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry:n hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa 25.3.2019 seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi vuosille 2019–2021. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske on sosiaalialan osaamista vahvistava ja kehittävä maakunnallinen organisaatio ja verkosto.

Asiakasmaksusihteerin viran perustaminen perusturvan toimialan talousyksikköön 1.4.2019 alkaen

Perusturvalautakunta päätti perustaa perusturvan toimialan talousyksikköön asiakasmaksusihteerin viran 1.4.2019 alkaen.

Asiakasmaksusihteerin työsuhde muuttuu työsuhteesta virkasuhteeksi. Virkaan siirretään asiakasmaksusihteerin tehtäviä työsuhteessa nykyisin hoitava työntekijä, joka täyttää perustettavan viran kelpoisuusvaatimukset ja on antanut tähän suostumuksensa. Järjestely ei lisää henkilöstön määrää eikä palkkakustannuksia.

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan viran perustaminen 1.4.2019 alkaen perusturvan toimialalle

Perusturvalautakunta päätti perustaa sosiaaliohjaajan viran 1.4.2019 alkaen perusturvan toimialalle. Virkaan siirretään kelpoinen työsuhteinen henkilö, jonka tehtävät siirretään kokonaan virassa hoidettavaksi. Järjestely ei lisää henkilöstön määrää eikä palkkakustannuksia.

Perusturvalautakunnan edustajien nimeäminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvotteluihin vuodelle 2019

Perusturvalautakunta nimesi edustajikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvotteluihin vuodelle 2019 Antti Rastelan, Eija Tuohimaan, Jassin Rezain ja Heidi Rentolan sekä varaedustajikseen Matleena Käpin ja Mauno Vanhalan.

Kokouksen esityslista ja liitteet ovat luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...
Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla keskiviikkona 27.3.2019.
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Perusturvalautakunnan seuraava kokous on 25.4.2019 Jyväskylän kaupungintalon juhlasalissa ja se on aiemman päätöksen mukaisesti julkinen ja avoin kokous kaikille kiinnostuneille.

Lisätietoja:
Heidi Rentola, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, p. 040 0537 824
Ulla Kuittu, perusturvan toimialajohtaja, p. 050 353 8310