Jyväskylän kaupunginteatterilla toimiva 15-20-vuotiaiden nuorten Backstage Group –ryhmä on saanut Nuorten Suomi ry:n jakaman Nuorten Tsemppariryhmäpalkinnon.

Perusteluina: Backstage Group on positiivisella tavalla tuonut teatteria ja teatteriharrastamista esille Jyväskylässä. Ryhmän jäsenet ovat avanneet omia kokemuksiaan teatteriharrastamisesta ja näin tuoneet nuorten teatteriharrastamisen hyviä puolia tutuksi laajalle yleisölle. Teatterin sisällä ryhmä tuo nuorten näkökulmaa kaupunginteatterin ohjelmistoon ja toimintaan. Backstage Group järjestää Jyväskylän kaupunginteatterilla nuorille suunnattuja tapahtumia sekä tuottaa teatterin toiminnasta materiaalia sosiaaliseen mediaan ja tuo siten teatteria tutuksi muille nuorille. Ryhmän nuoret ovat aktiivisia ja vastuullisia toimijoita sekä Backstage Groupissa että omissa teatteriryhmissään ja muussa vaikuttamistoiminnassa. Kaikki tämä edistää kaikkien nuorten teatterinharrastajien toimintaa.

Palkinnot jaettiin Nuorten kyvyt ja ääni esiin  -juhlassa 15.3.2019.