Jyväskylä on todellinen lasten ja nuorten kaupunki, ainakin mitä tulee väkilukuun. Asukkaista noin 40 prosenttia on nimittäin alle 29-vuotiaita. Heistä nuoria, 15-29-vuotiaita, on yli 34100. Yksi nuorille suunnattu palvelu kaupungissa on Ohjaamo. Ohjaamo-toiminta on vakiintunut osaksi nuorisopalveluiden toimintaa kolmevuotisen hankkeen jälkeen ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen. Jos et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta!


Ohjaamo on kaikille 15-29-vuotiaille jyväskyläläisille nuorille tarkoitettu paikka, josta saa maksutonta apua ja tukea monenlaisiin elämän asioihin. Ohjaamoon olet tervetullut omana itsenäsi, tilanteessa kuin tilanteessa! Siellä voi asioida esimerkiksi opiskeluihin, työllistymiseen, ammatinvalintaan, asumiseen tai omaan talouteen liittyvissä asioissa. Todellinen valttikortti on, että nuori voi asioida ilman ajanvarausta päivittäin päivystysaikana. Paikalle voi tulla yksin tai mukaan voi napata vaikka ystävän, perheenjäsenen tai oman tutun ohjaajan. Palvelua saa myös puhelimitse, sähköpostitse tai WhatsAppin kautta.

Ohjaamossa työskentelee opinto-ohjaajia, sosiaaliohjaaja, te-asiantuntijoita, ammatinvalinnanpsykologi ja uraohjaaja. 

–Hienoa, että Ohjaamo yhdistää nuorten parissa toimivia tahoja, hehkuttaa viime marraskuussa työnsä aloittanut nuorisonohjaaja Laura Lehto. Hän ohjaa Ohjaamon nuorten kehittäjäryhmää, johon osallistumalla nuoret pääsevät ottamaan kantaa ja vaikuttamaan nuorten palveluihin. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki nuoret, eikä osallistuminen vaadi aiempaa asiointia Ohjaamossa. Lehdon tehtäviin kuuluu myös Jyväskylän kaupungin alaikäisten kesätöiden koordinointi. 

Ohjaamo – tie toivoon alkaa täältä

Nuorilta ja yhteistyökumppaneilta saatu palaute Ohjaamon toiminnasta on ollut erittäin hyvää. Palvelu koetaan helposti lähestyttäväksi ja työntekijät osaaviksi. Näkyvyyttä ja tunnettuutta kaivataan edelleen lisää. Ohjaamon te-asiantuntijat Jaana Haikarainen ja Niina Leskinen toteavat, että nuorten itsensä kautta tieto leviää parhaiten. Moni tuleekin Ohjaamoon kaverinsa vinkkaamana. 

–Ohjaamossa parasta on, että nuorille on kaupungissa paikka mistä aloittaa oman tilanteen ja asioiden selvittely, toteavat Haikarainen ja Leskinen. 

Kun ei tarvitse ajanvarauksia eikä lähetteitä ja palvelu on vapaaehtoista, madaltuu kynnys tulla palvelun pariin aidosti. Kuten erään äidin palautteessa kauniisti todetaan, tie toivoon alkaa Ohjaamosta.