Esityslista liitteineen

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...

Lisätietoja

valtuuston 1. varapuheenjohtaja Tuulia Kuntsi, p. 050 368 7558

Vuoden 2019 talousarviomuutokset (kevät)

Vuoden 2019 talousarviomuutokset koostuvat vuoden 2018 tilinpäätösten perusteella tehtävistä uudelleenbudjetoinneista, valtionosuusarvion muutoksesta sekä eläkemaksujen muutoksista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyt talousarviomuutokset.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite työttömyysturvan aktiivimallin negatiivisten vaikutusten ennaltaehkäisy Jyväskylässä

Taimo Halmeen (Vas.) ja 19 muun valtuutetun 23.4.2018 allekirjoittamassa valtuustoaloitteessa esitetään, että Jyväskylän kaupunki ryhtyy ennalta ehkäiseviin toimiin työttömyysturvan aktiivimallin negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi.

Vastauksessa todetaan mm. että jokaiselle noin 8300 työttömälle työnhakijalle (31.1.2019) ei pystytä aktiiviehdon täyttävää palvelua takaamaan. 1.4.2019 voimaan tulevat muutokset kuitenkin mahdollistavat monipuolisemman palvelun ja valmennuksen järjestämisen, jolloin myös palvelun kohdentaminen erilaisille työnhakijaryhmille on toteutettavissa.

Jyväskylän kaupungin Työllisyyspalvelut on tuotteistanut omia valmennus- ja uraohjauspalvelujaan niin, että ne vastaavat aktiiviehdon vaatimuksia. Kuntouttava työtoiminta on luettu aktiiviehdon täyttäväksi palveluksi jo 1.1.2018 lukien. Työllisyyspalvelujen koordinoimassa kuntouttavassa työtoiminnassa on v. 2018 ollut yhteensä 1363 eri henkilöä. Yksilö- ja ryhmämuotoisia palveluja viedään myös keskusta-alueen ulkopuolelle kuten esim. Tikkakoskelle ja Korpilahdelle, jotta aktiivisuusehto ei jää heikkojen kulkuyhteyksien takia täyttämättä.

Irma Hirsjärvi (VAS) esitti Sonja Karppisen (VAS) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Äänin 53-13-1-0- kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Antti Salevan (Kok.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite pehmeän tiestön rakentaminen Rantaraitille

Antti Saleva (Kok.) ja 37 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat pehmeäpintaisen tiestön tekemistä Rantaraitin viereen, alueiden kartoittamista sitä varten ja kustannusten selvittämistä.

Vastauksessa todetaan mm., että alustavaa suunnittelua voidaan käynnistää ja sen pohjalta tullaan esittämään mahdollisia jatkotoimenpiteitä pehmeämmän juoksualustan toteuttamisesta.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn vastauksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet vuoden 2018 osalta

Kaupunginvaltuusto totesi valtuustoaloitteet 1–4 loppuun käsitellyiksi ja merkitsi muiden aloitteiden osalta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Kuntalaisten tekemät aloitteet vuonna 2018

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kuntalaisten vuonna 2018 tekemät aloitteet sekä annetun vastauksen toivomusponteen

Asiasanat: