Jyväskylän keskustaa kiertävän keskuspuiston, eli Kehä Vihreän taidekonsepti on valmistunut.

Tutustu tarkemmin taidekonseptiin.

Taidekonsultti Kirsi Pitkäsen luoma konseptisuunnitelma pitää sisällään kuusi eri tavoin teemoitettua elämyspolkua: Tunnelmapolku, Aistipolku, Hiljaisuuden polku, Epätodellisuuspolku, Älypolku ja Aktiivisuuspolku. Taidekonseptilla visioidaan Kehä Vihreän varrelle sijoittuvaa taidetta sekä linjataan Kehä Vihreän kehittämistä tulevaisuudessa.

Taiteen keinoin toteutettavia, yhdistäviä elementtejä polkujen varrella olisivat sanataide, valotaide, orientoituvuuden vahvistaminen, maku ja tuoksu, taidepenkit ja väliaikaiset teokset. Lisäksi mukana olisi lisättyä todellisuutta, joka voisi toimia informatiivisena sisältönä kertoen samalla tarinoita esimerkiksi alueen historiasta.

– Taide on keino profiloida eri alueiden ominaispiirteitä. Konseptisuunnitelmassa painotetaan esimerkiksi Hippoksen alueella osallistavaa ja liikkumista tukevaa taidetta, kun taas Tourujoen ympäristöön luodaan levähdyspaikkoja ja nostetaan esiin luontoarvoja, Pitkänen kertoo.

Ääntä, toiminnallisuutta ja teknologiaa

Taidepolut kuvastavat Kehä Vihreän luonnetta viheralueiden jatkumona, jonka eri osissa on koettavissa erilaisia elämyksiä. Taide tarjoaa mahdollisuuden kokea ympäristö uudella tavalla. Esimerkiksi ääni on vahva tunnelman tuoja niin luonnon kuin myös rakennettujen elementtien tai kalusteiden kautta. Äänen lisäksi poluille voidaan tuottaa tuntoaistia aktivoivia elementtejä erilaisista materiaaleista.

Jo toteutetun taiteen rinnalle on mahdollista toteuttaa AR-teknologiaa eli lisättyä todellisuutta, jolloin mobiililaitteen avulla nähtävät teokset tarjoavat ihmisille yllättäviä sisältöjä, joita ei reaalimaailmassa näe.

–  Esimerkiksi kuntopyörää polkemalla voisi saada näkyviin animaatiotekniikkaan pohjautuvan sisällön tai luoda tunnelmallisia, valoon pohjautuvia sisältöjä, sanoo Pitkänen.

Lisäksi teknologialla on mahdollista tarjota oppimisen riemua. Sen avulla voidaan esitellä luonnonilmiöitä ja hyödyntää esimerkiksi aurinko- ja tuulienergiaa teoksissa. Teknologia voi ilmentyä vuorovaikutuksellisina teoksina, kuten vaikka siten, että fyysisen liikkeen avulla saa näkyviin taiteilijan toteuttaman digitaalisen tai animaatiotekniikkaan pohjautuvan sisällön, tai mielikuvituksellista polkupyörää polkemalla voi ladata omia älylaitteitaan.

Taide tärkeä osa suunnittelua

Taiteen teemoittelu tukee muuta suunnittelua ja ohjaa Kehä Vihreän tulevia taidehankintoja sekä niiden toteutustapoja. Taide onkin yksi merkittävä keino Kehä Vihreän profiloimisessa ja orientoituvuudessa. Koska Kehä Vihreä koostuu useista Jyväskylän keskustan läheisyydessä sijaitsevista viheralueista, on kulkijan välillä ylitettävä katuja tai risteyksiä jatkaakseen seuraavalle viheralueelle. Taiteen keinoin on mahdollista ohjata kulkijaa oikeaan suuntaan.

– Tavoitteena on luoda elämyksellistä, yllättävää sekä ilahduttavaa ympäristöä ja aktivoida samalla ihmisiä liikkumaan, Pitkänen sanoo.

Yleisinä tavoitteina voidaan toteutuksen osalta pitää laadukasta suunnittelua, koordinoitua toteuttamista ja teosten huoltovapautta. On tärkeää, että taiteilija työskentelee tiiviissä yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa moniammatillisessa tiimissä, jotta taide onnistutaan yhdistämään osaksi Kehä Vihreälle toteutettavia reittejä, viherympäristöä ja rakenteita.

Kehä Vihreää ja sen taidekonseptia esitellään 23.3. järjestettävillä Jyväskylän päiville kaupunginkirjastolla kaupunkirakennepalvelujen esittelypisteellä. Lisäksi tapahtuman aikana kuullaan Pitkäsen esitys taidekonseptista Minnansalissa klo 14:20-14:45.

Tutustu taidekonseptiin.