Jyväskylän sydän -projektin väliraportti

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Jyväskylän kulttuuri-investointien kokonaissuunnitelman, Jyväskylän sydän -projektin väliraportin ja toteaa, että Jyväskylän sydän –projektin suunnittelua voidaan jatkaa.
Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että Jyväskylän sydän –projektin suunnittelua voidaan jatkaa, mutta projektilta edellytetään aikataulussa pysymistä sekä mahdollisuuksien mukaan aikataulun tiivistämistä. Vaihtoehtoja on pyrittävä rajaamaan mahdollisimman pian.

Kulttuuritilojen investointisuunnitelman Jyväskylän sydän –projektin tehtävänä on tuottaa riittävät tiedot päätöksenteolle sen suhteen, kuinka kulttuuri- ja taidelaitosten tila- ja sijaintipaikkakysymykset ovat ratkaistavissa kestävimmällä tavalla ja osana keskustan elinvoiman vahvistamista.

Väliraportin tuotoksena
1. Projekti tuotti vision 2020 –luvulle: Jyväskylän keskustaan voidaan toteuttaa korkeaprofiilinen, monialainen kulttuurikeskus, joka lisää väestön hyvinvointia, vahvistaa elinkeinojen arvoverkostoa ja lujittaa kaupungin maineperustaa.
2. Projekti tuotti tiedon kaupungin kulttuuri- ja taidelaitosten vahvimmista keskinäisistä synergiasuhteista.
3. Projekti tuotti tiedon, kuinka synergiat järjestyvät sijaintisuhteiksi.
4. Projekti esittää 11 skenaariota mahdollisten sijaintipaikkojen olennaisimmista vaihtoehdoista.
5. Projekti tuotti tiedon konseptointitehtävistä, jotka pitää suorittaa tietyllä tavalla vuoden 2019 aikana, jotta vuoden 2020 alkuun mennessä saadaan esiin paras mahdollinen kokonaisnäkemys kulttuuri- ja taidelaitosten toiminnan, tilojen ja sijaintipaikan kehittämiseksi.

Vuoden 2019 talousarviomuutokset (kevät)

Talousarviomuutokset koostuvat vuoden 2018 tilinpäätösten perusteella tehtävistä uudelleenbudjetoinneista, valtionosuusarvion muutoksesta sekä eläkemaksujen muutoksista.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Antti Salevan (Kok.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite pehmeän tiestön rakentaminen Rantaraitille

Antti Saleva (Kok.) ja 37 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat pehmeäpintaisen tiestön tekemistä Rantaraitin viereen, alueiden kartoittamista sitä varten ja kustannusten selvittämistä.

Vastauksessa todetaan, että alustavaa suunnittelua voidaan käynnistää ja sen pohjalta tullaan esittämään mahdollisia jatkotoimenpiteitä pehmeämmän juoksualustan toteuttamisesta.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Esityslista:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: 
Kaupunginosa: