Kaupunkirakennelautakunta on 5.3.2019 hyväksynyt Raviraitti 4a:n asemakaavan muutoksen sekä kaavaan liittyvän sitovan tonttijaon. Asemakaavan muutos koskee 7. kaupunginosan korttelin 112 tontteja 19 ja 20 sekä virkistysaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 7. kaupunginosan korttelin 112 tontit 34 ja 35. 

Alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunginosa: