Jyväskylän kaupunkiseudun kuntien hallitusten puheenjohtajat ja kuntajohtajat kokoontuivat tänään 8.3.2019 ja toivat julki tahtonsa yhteistyön tiivistämisestä ja nykyistä paremmasta vuoropuhelusta valtion kanssa seudun maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Liitteenä olevan kuvan henkilöt vasemmalta oikealle:
Pirkko-Liisa Vesterinen
Helena Vuopionperä
Kari Kiiskinen
Matti Tuononen
Ari Ranta-aho
Meri Lumela
Arto Liikanen
Tapio Kokkonen
Eero Vainio
Timo Koivisto
Matti Mäkinen
Niku Latva-Pukkila
Anja Kauppinen
Matti Pannula

Kansallisen kaupunkipolitiikan yksi muoto on MAL-sopimusmenettely, joissa Suomen suurimpien kaupunkiseutujen ja valtion kesken sovitetaan yhteen kaupunkiseutujen tärkeimpiä maankäyttöön, asumiseen ja liikenteen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä. Sopimuksissa voi lisäksi olla palveluihin ja elinvoiman edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. MAL-sopimusmenettelyn tarkoituksena on vahvistaa kaupunkiseudun kuntien välistä yhteistyötä ja toisaalta syventää kaupunkiseudun ja valtion kumppanuutta.

MAL-sopimukset koskevat tällä hetkellä pääkaupunkiseudun lisäksi Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseutuja. Nykyiset MAL-sopimukset päättyvät vuoden 2019 lopussa. Sopimusmenettelyn jatko ja mahdollinen laajentaminen linjataan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa.

Jyväskylän, Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken edustajat vievät kuntiensa päättävien elinten käsittelyyn sopimuksen, joka ilmaisee Jyväskylän seudun kuntien valmiuden liittyä MAL-sopimusmenettelyyn, mikäli valtio päättää laajentaa menettelyä Jyväskylän seudulle. Hyväksymisen jälkeen sopimus toimitetaan halli-tusneuvottelujen osapuolille. Samalla käynnistetään maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelyjä koskevien sisältökysymysten kartoitus kuntien yhteistyönä.

Työn lopputuloksena on tarkoitus laatia yhteistyössä ministeriöiden kanssa Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-aiesopimus. Sopimuksessa sitoudutaan mm. toteuttamaan kansallisia ilmastotavoitteita, uudistamaan palveluja digitalisaatiota hyödyntämällä, parantamaan saavutettavuutta, sisäistä liikennettä ja kestävää aluerakennetta.

”Jyväskylän kaupungin tavoitteena on päästä mukaan keskeisiin kaupunkipoliittisiin yhteistyö- ja sopimusrakenteisiin. Meidän on jatkossa tehtävä entistä enemmän töitä Jyväskylän kaupunkiseudun elinvoiman ja kasvun turvaamiseksi. MAL-kaupunkisopimusmenettely tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kaupunkiseudun sisäisen yhteistyön tiivistämiseen ja voimavarojen tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen,” toteaa Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

 

MAL-tapaaminen 8.3.2019: kuvan henkilöt vasemmalta oikealle: Pirkko-Liisa Vesterinen Helena Vuopionperä Kari Kiiskinen Matti Tuononen Ari Ranta-aho Meri Lumela Arto Liikanen Tapio Kokkonen Eero Vainio Timo Koivisto Matti Mäkinen Niku Latva-Pukkila Anja Ka
MAL-tapaaminen 8.3.2019, by Lasse Leppä

 

Asiasanat: