Perusopetuksen 4.-5.-luokkien oppilailta, heidän vanhemmiltaan sekä 8.-9.-luokkalaisilta kerätään tietoja valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn maaliskuun aikana. Oppilaat vastaavat sähköiseen kyselyyn nimettömänä opettajan ohjaamana koulupäivän aikana. Huoltajat saavat vastauslinkin Wilma-viestinä.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, THL:n toteuttama kouluterveyskysely kerää tietoa eri-ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta sekä osallisuudesta. Kyselyssä kartoitetaan myös, kuinka vastaajat kokevat saaneensa apua ja kuinka palvelut vastaavat tuen tarpeeseen. 

Kysely kartoittaa lasten ja nuorten hyvinvointia, terveyttä, elintapoja, ihmissuhteita, koulunkäyntiä ja turvallisuutta

Kouluterveyskysely kartoittaa, kuinka tyytyväisiä oppilaat ovat elämäänsä, kokevatko olevansa osa luokka- ja kouluyhteisöä sekä onnistuuko osallistuminen oppituntien, koulun toiminnan ja välituntien suunnitteluun. Kyselyllä saadaan tietoa myös harrastusmahdollisuuksista, kaverisuhteista ja yksinäisyydestä. 

Kyselyn avulla saadaan näkemys eri-ikäisten terveydentilasta, toimintakyvystä ja elämäntavoista, muun muassa kuuluuko aamupala ja koululounas vastaajien päivittäiseen ruokavalioon sekä kuinka paljon vastaaja liikkuu päivän aikana. Tupakan, sähkötupakan ja nuuskan käytön rinnalla kysytään myös nettipelien pelaamiseen käytettyä aikaa. 

Kouluympäristöllä ja –viihtyvyydellä on merkittävä rooli oppimisessa. Kysely kartoittaa, kokeeko vastaaja, että luokissa on rauhallista ja viihtyisää, ovatko opettajat kiinnostuneita oppilaiden kuulumisista, miten yhteistyö opettajien ja luokkakavereiden kanssa sujuu, ovatko välitunnit virkistäviä, pelottavia tai yksinäisiä sekä onko vastaaja kokenut kiusaamista ja jos on, niin miten koululla on puututtu tilanteisiin. 

Suhteista omaan perheeseen kysytään, millaiset keskusteluyhteydet oppilaalla on vanhempien kanssa sekä kotiintuloajoista, vanhempien tuesta ja kannustuksesta sekä perheen yhteisestä ajasta. 
Uutta tämän vuoden kyselyssä ovat lasten väkivallan kokemiseen liittyvät kysymykset sekä sijoitettuna asuville lapsille ja nuorille kohdennetut kysymykset. Uusilla kysymyksillä saadaan laajempaa tietoa lapsilla ja nuorille suunnattujen palvelujen kehittämistyöhön.

Tuloksia saadaan syksyllä

Kouluterveyskyselyn tulokset valmistuvat syksyn aikana. Tuloksista saadaan hyvää tietoa koko kaupungin ja koulukohtaiseen oppilashuoltotyöhön. 

–Koulujen moniammatilliset oppilashuoltoryhmät suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat koulunkohtaisen oppilashuoltotyön käytännön toteutuksesta, kertoo palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi oppilas- ja opiskelijahuollonpalveluista. 
  
–Kouluterveyskysely antaa tärkeää koulukohtaista tietoa siihen, mihin teemoihin terveysneuvontaa kannattaa kullakin koululla painottaa. Terveydenhoitajat juttelevat teemoista muun muassa terveystiedon tunneilla, vanhempainilloissa ja koululaisten tarkastuksissa. Kysely tuo myös esiin mahdollisen positiivisen muutoksen, esimerkiksi oppilaiden tupakoinnin vähenemisen, selvittää kouluterveydenhuollon osastonhoitaja Riitta-Maija Hautamäki.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, THL, toteuttaa kouluterveyskyselyn kahden vuoden välein. Tietoja on kerätty perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyviltä vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 1999 ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen. Perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvät lapset ja heidän huoltajansa vastaavat kyselyyn nyt toista kertaa. 

Lisätietoja:
palvelujohtaja Sami Lahti, perusopetuspalvelut, puh. 014 266 4985
palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi, oppilas- ja opiskelijahuolto, puh. 014 266 1803
palvelupäällikkö Paula Käyhkö, neuvolat-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, puh. 014 266 2001
osastonhoitaja Riitta-Maija Hautamäki, kouluterveydenhuolto, puh. 014 266 2813